Αποκαλυπτήρια της 32ης έκδοσης της Εβδομάδας των ηλικιωμένων του Laval

Elders participating at virtual event. (Photo by camandona)

Share this story

Elders participating at virtual event. (Photo by camandona)

 

Για τους ηλικιωμένους που είναι “συνδεδεμένοι με τον κόσμο”

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο Δήμος του Λαβάλ ανακοίνωσε ότι η Εβδομάδα Ηλικιωμένων του Λαβάλ (ΕΗΛ) θα διεξαχθεί κυρίως σε εικονική μορφή. Η 32η έκδοση της ΕΗΛ, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την 1η έως τις 7 Οκτωβρίου, θα αναδείξει και πάλι τη σημαντική συμβολή των ηλικιωμένων στην κοινότητα. Η εκδήλωση, που διοργανώνεται σε συνεργασία με τους εταίρους του δήμου και δώδεκα κοινοτικές οργανώσεις, θα προσφέρει κοινωνικές, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που θα προσελκύσουν το κοινό λόγω του εμπλουτιστικού και ποικίλου χαρακτήρα τους.

“Με την ένταξή του στο κίνημα των Δήμων Φιλικών προς τους Ηλικιωμένους, ο Δήμος δεσμεύεται να προωθήσει τις συνήθειες υγιεινού τρόπου ζωής των ηλικιωμένων και να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή, παράλληλα με την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των γενεών. Για τη συνάδελφό μου Sandra El-Helou, δημοτική σύμβουλο της Souvenir-Labelle, υπεύθυνη για θέματα ηλικιωμένων, και για μένα, αυτή η δέσμευση είναι ακόμη πιο ουσιαστική στο πλαίσιο της πανδημίας. Το 2020, διοργανώσαμε μια εξ ολοκλήρου διαδικτυακή εκδήλωση, και αυτό δεν εμπόδισε την επιτυχία της”!

– Stéphane Boyer, Αντιδήμαρχος και Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Ακόμη και αν η εικονική μορφή διατηρηθεί το 2021, ορισμένες δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν αυτοπροσώπως υπό το θέμα “Συνδεδεμένοι με τον κόσμο”.

Προγράμματα που είναι τόσο ποικίλα όσο και εμπλουτιστικά

Η ΕΗΛ έχει προσαρμόσει τις δραστηριότητές της στην εικονική μορφή για να διασφαλίσει την ασφαλή συμμετοχή. Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε πολυάριθμες δραστηριότητες με ποικίλα θέματα, όπως υγεία, διατροφή, σωματική άσκηση, τέχνη, ιστορία και λογοτεχνία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη μετάδοση του podcast L’heure dorée και του κουίζ Vieillir en santé. Επιπλέον, το έργο Laval, d’une génération à l’autre θα παρουσιαστεί στο κοινό.

 

  • Η 32η έκδοση του ΕΗΛ υποστηρίζεται από μια επιτροπή που αποτελείται από εκπροσώπους κοινοτικών οργανώσεων (οι περισσότερες από τις οποίες είναι μέλη του Table régionale de concertation des aînés de Laval), των Bibliothèques de Laval, του Centre de la nature και των τμημάτων κοινωνικής ανάπτυξης, τέχνης και πολιτισμού και υδάτινων και υπαίθριων δραστηριοτήτων του Δήμου Laval.
  • Η Εβδομάδα Ηλικιωμένων του Λαβάλ θα ξεκινήσει την 1η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων.
  • Οι δραστηριότητες θα προσφέρονται δωρεάν, αλλά για ορισμένες από αυτές θα απαιτείται εγγραφή.
  • Το μεγαλύτερο μέρος του προγραμματισμού θα είναι διαδικτυακό. Όσοι είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, θα μπορούν να επωφεληθούν από την καθοδήγηση που παρέχουν οι συμμετέχοντες οργανισμοί ή από ένα διαδικτυακό σεμινάριο. Οι δραστηριότητες πρόσωπο με πρόσωπο θα προσαρμοστούν ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων.
  • Τέλος, οι οδηγίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας θα πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια των προσωπικών εκδηλώσεων. Ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης, οι δραστηριότητες αυτές ενδέχεται να ακυρωθούν.

Share this story

More news

greektimes.ca