Επιτυχία της 48ης Εκδήλωσης Αιμοδοσίας του Λαβάλ

de gauche à droite: Diane Hachey et Judy Jeannin, bénévoles du comité organisateur en compagnie de Stéphane Boyer, vice-président du comité exécutif et conseiller municipal de Duvernay–Pont-Viau. (Photo: Vincent Girard/Ville de Laval)

de gauche à droite: Diane Hachey et Judy Jeannin, bénévoles du comité organisateur en compagnie de Stéphane Boyer, vice-président du comité exécutif et conseiller municipal de Duvernay–Pont-Viau. (Photo: Vincent Girard/Ville de Laval)

Στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου, η πόλη ήταν σε θέση να υπολογίζει στη συμμετοχή 649 αιμοδοτών στην 48η διοργάνωση της αιμοδοσίας του Λαβάλ. Και φέτος, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά με ραντεβού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των συμμετεχόντων και των εθελοντών και να επιταχυνθεί η διαδικασία αιμοδοσίας.

Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν 83 νέοι αιμοδότες, γεγονός που δείχνει ότι οι προσπάθειες προσέλκυσης ήταν επιτυχείς. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, αυτή η μεγάλη συμμετοχή μπορεί να εξηγηθεί ιδίως από τη μεγάλη προσπάθεια που καταβλήθηκε και του Héma-Québec για την κινητοποίηση των πολιτών. Η επιτυχία της εκδήλωσης βασίζεται επίσης στην ουσιαστική συμμετοχή των 50 εθελοντών, χωρίς τους οποίους αυτή η κινητή αιμοδοσία δεν θα ήταν από τις μεγαλύτερες στον Καναδά.

Η αιμοδοσία του Λαβάλ ήταν δυνατή χάρη στη συμμετοχή πολλών εταίρων, όπως η Ville de Laval, η Héma-Québec, η Sanofi, η McDonald’s και το Centre sportif Bois-de-Boulogne.

More news

greektimes.ca