$306.535 για πρωτοβουλίες 8 οργανισμών του Λαβάλ, $50,600 στην Ασπίδα της Αθηνάς

At work. (Photo by DCStudio)

Socializing. (Photo by DCStudio)

 

Ο Δήμος του Λαβάλ ανακοίνωσε χρηματοδότηση συνολικού ύψους 306.535 δολαρίων για την παράταση μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2022 των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν οκτώ οργανώσεις για την προώθηση της πλήρους συμμετοχής των μεταναστών και των εθνοπολιτισμικών μειονοτήτων στη γαλλική γλώσσα. Οι επιχορηγήσεις παρέχονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινοτικής Στήριξης (CAP) του Υπουργείου Μετανάστευσης, Γαλλοφωνίας και Ενσωμάτωσης (Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration – MIFI). Η επιχορήγηση προέρχεται από την τομεακή αναπτυξιακή συμφωνία για την προσέλκυση, την ένταξη, τη βιώσιμη εγκατάσταση και την πλήρη συμμετοχή των μεταναστών και των εθνοπολιτισμικών μειονοτήτων μεταξύ της πόλης και του MIFI.

 

“Αυτές οι βελτιώσεις στη χρηματοδότηση των συνεχιζόμενων έργων καταδεικνύουν το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την επιδίωξη πρωτοβουλιών από την κοινότητα. Πρόκειται για μια χειρονομία που θα πρέπει να χαιρετιστεί. Οι οκτώ οργανισμοί του Λαβάλ, στους οποίους απευθύνεται αυτή η πρόσθετη χρηματοδότηση, είναι αφοσιωμένοι στην ένταξη των μεταναστών. Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τη δημιουργία στενών δεσμών με τους μετανάστες, προκειμένου να τους εμπλέξουν στην κοινοτική ζωή της πόλης μας. Καθένας από αυτούς τους οργανισμούς – σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποστολές τους – συμβάλλει, αφενός, στην ευαισθητοποίηση των κατοίκων του Λαβάλ σχετικά με τη σημασία της σωστής υποδοχής των μεταναστών και, αφετέρου, στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των μεταναστών, η οποία βασίζεται στην καλύτερη ενσωμάτωση στην κοινωνία υποδοχής”.

– Stéphane Boyer, Δήμαρχος του Laval

 

“Η κυβέρνησή μας είναι σταθερά προσηλωμένη στην επιτυχή ενσωμάτωση των μεταναστών σε όλες τις περιοχές του Κεμπέκ. Για να το επιτύχουμε αυτό, πρέπει να αναπτύξουμε στενούς δεσμούς με τους δημοτικούς φορείς που εργάζονται στον τομέα. Η οικονομική ενίσχυση που χορηγείται στην πόλη του Λαβάλ αποτελεί συμπληρωματικό μέσο για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος διαβίωσης όπου οι μετανάστες μπορούν να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς της κοινότητας θα επωφεληθούν από μια ποικιλομορφία πλούσια σε ταλέντα και δεξιότητες”.

– Jean Boulet, Υπουργός Εργασίας, Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης, Γαλλοποίησης και Ένταξης και Υπουργός αρμόδιος για την περιοχή της Μαυρικίας

 

Λεπτομέρειες σχετικά με τις ενισχυμένες επιχορηγήσεις

  • Ασπίδα της Αθηνάς – Bouclier d’Athéna Services familiaux – “Ευαισθητοποίηση και κοινωνική ένταξη ευάλωτων πληθυσμών στο Laval: περιπτώσεις γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, νέων μεταναστών και ατόμων από εθνοπολιτισμικές κοινότητες” ($50\,600),
  • Γραφείο διαβούλευσης νέων – ” νέοι Lavallois, από εδώ και αλλού, ας γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον! ($47,811);
  • Carrefour d’Intercultures de Laval – Σχέδιο “Διαπολιτισμικές συναντήσεις” ($14,520)
  • Centre des femmes de Laval – “Μετανάστριες κατά του ρατσισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού: προβληματισμός, δράση, μετασχηματισμός! ($36,719);
  • Κέντρο SCAMA – Σχέδιο “Philia” για να καταστούν οι δραστηριότητες αναψυχής για ηλικιωμένους από εθνοπολιτισμικές μειονότητες πιο περιεκτικές ($48,730),
  • Les Productions Le p’tit monde – Πρόγραμμα “La vie de l’autre”, στο πλαίσιο του οποίου νέοι μαθητές από διαφορετικές πολιτιστικές κοινότητες συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες με ηλικιωμένους και νεοφερμένους στη γειτονιά τους (22.440 δολάρια),
  • Επαγγελματικός Σύνδεσμος Συγραφέων του Λαβάλ – ($39,015)
  • Théâtre Fêlé – “Olivier και Jamila: 10 πράγματα που αγαπώ Για σένα” project ($46,700)

More news

greektimes.ca