Το Κεμπέκ θα επαναφέρει το πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας για επιχειρήσεις που αναγκάζονται να κλείσουν

cafe restorbar closed. (Photo by master1305)
Share this news article

cafe restorbar closed. (Photo by master1305)

 

Μετά το ξαφνικό κλείσιμο ορισμένων τομέων τη Δευτέρα, η κυβέρνηση του Κεμπέκ ανακοίνωσε την επιστροφή ενός προγράμματος για να βοηθήσει ορισμένες επιχειρήσεις, όπως μπαρ, κινηματογράφους, αίθουσες παραστάσεων και κέντρα αθλητισμού και αναψυχής.

Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα “Βοήθεια προς τις επιχειρήσεις σε περιοχές με μέγιστη επιφυλακή” (AERAM) επανέρχεται. Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν εκ νέου τις αιτήσεις τους για οικονομική βοήθεια, προκειμένου να λάβουν διαγραφή δανείων στο πλαίσιο ενός κλάδου του προγράμματος που ονομάζεται Βοήθεια έκτακτης ανάγκης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή Προσωρινό πρόγραμμα συντονισμένης δράσης για επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα μπορεί να παρέχει έως και 15.000 δολάρια μηνιαίως για την κάλυψη επιλέξιμων πάγιων δαπανών. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που έχουν ήδη λάβει οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο ενός από αυτά τα προγράμματα θα μπορούν να επωφεληθούν από μια απλοποιημένη διαδικασία προκειμένου να ενεργοποιήσουν εκ νέου τον φάκελό τους.

Η επαρχία θα παρατείνει επίσης το μορατόριουμ για την αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων που σχετίζονται με την οικονομική βοήθεια που χορηγήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος έκτακτης βοήθειας έως τις 31 Μαρτίου 2022, όπως αναφέρεται.

Η επαναλειτουργία του AERAM θα είναι συμπληρωματική των διαφόρων προγραμμάτων έκτακτης ανάγκης που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή, ιδίως του προγράμματος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Share this story

More news

greektimes.ca