Τίθεται σε ισχύ το επίδομα εκτεταμένου εγκλεισμού για τους εργαζομένους στον Καναδά

Share this news article

Η κυβέρνηση του Καναδά ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η διευρυμένη επιλεξιμότητα για το επίδομα των εργαζομένων στον Καναδά (The Canada Worker Lockdown Benefit – CWLB) είναι σε ισχύ.

Οι Καναδοί που ζουν σε περιοχές που πλήττονται από εγκλεισμούς ή περιορισμούς χωρητικότητας μπορούν πλέον να έχουν πρόσβαση στο CWLB.

Το επίδομα θα παρέχει εισοδηματική στήριξη $300 την εβδομάδα σε επιλέξιμους εργαζομένους που επηρεάζονται άμεσα από μέτρο περιορισμού που σχετίζεται με το COVID-19 και τους προκάλεσε απώλεια 50% ή περισσότερο του εισοδήματός τους. Οι εργαζόμενοι στις πρόσφατα καθορισμένες περιοχές περιορισμού μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το επίδομα ήδη από την Πέμπτη, με αναδρομική ισχύ από τις 19 Δεκεμβρίου 2021 έως τις 12 Φεβρουαρίου 2022.

Η κυβέρνηση δηλώνει ότι δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι οι Καναδοί θα έχουν την υποστήριξη που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης, υποστηρίζοντας παράλληλα την οικονομική ανάκαμψη.

Η παρακολούθηση της απάτης και των ύποπτων δραστηριοτήτων θα συνεχιστεί και έχουν τεθεί σε εφαρμογή νέοι έλεγχοι για την προστασία της ακεραιότητας του προγράμματος και τη διασφάλιση ότι μόνο οι δικαιούχοι Καναδοί λαμβάνουν πληρωμές παροχών, δήλωσε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Επί του παρόντος, η Βρετανική Κολομβία, η Αλμπέρτα, η Μανιτόμπα, το Οντάριο, το Κεμπέκ, το New Brunswick, η Νέα Σκωτία, η Νήσος Πρίγκιπας Εδουάρδος, το Newfoundland and Labrador και το Nunavut περιλαμβάνονται στις καθορισμένες περιοχές περιορισμού. Ο κατάλογος αυτός θα επικαιροποιείται καθώς οι επαρχιακές και εδαφικές κυβερνήσεις εφαρμόζουν αλλαγές στους περιορισμούς που επιβάλλονται από μια αρχή δημόσιας υγείας.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για το CWLB είναι τα εξής:

  • Να έχουν εισπράξει τουλάχιστον $5,000 το 2020, το 2021 ή τους 12 μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης,
  • Να έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για το 2020,
  • Να έχουν εργαστεί ή παροχής υπηρεσίας σε καθορισμένο χώρο περιορισμού,
  • Έχουν βιώσει μία από τις ακόλουθες συνέπειες: απώλεια εργασίας, αδυναμία σύναψης σύμβασης ως αυτοαπασχολούμενος ή μέση εβδομαδιαία μείωση του εισοδήματος κατά τουλάχιστον 50% σε σχέση με το προηγούμενο έτος ως αποτέλεσμα της διαμονής σε καθορισμένη περιοχή περιορισμού.

Share this story

More news

greektimes.ca