Εμπόδια στην Εξελεγκτική Επιτροπή της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ

Share this news article

Με δελτίο τύπου, η Εξελεγκτική Επιτροπή της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ, κάνει λόγο για εσκεμμένα εμπόδια από τον οργανισμό, και έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να κάνει την δουλειά της.

Ακολουθεί το δελτίο τύπο:

 

Μόντρεαλ, 3 Απριλίου 2019

Αγαπητοί Συμπάροικοι,

Έπειτα από σκόπιμες καθυστερήσεις εκ μέρους της Διοίκησης της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ και ενώ ελπίζαμε ότι θα ξεκινούσαμε τον έλεγχο, μας πληροφόρησαν για το εξής αδιανόητο: Ότι θα πρέπει να υπογράψουμε «Συμφωνητικό Εχεμύθειας», το οποίο σημαίνει, ότι δεν θα μας δίνεται η δυνατότητα, ούτε το δικαίωμα να πάρουμε εξειδικευμένη γνώμη από επαγγελματίες, που ειδικεύονται σε Λογιστικά, Τεχνικά ή Νομικά θέματα. Μας το απαγορεύουν απολύτως, ρητά και κατηγορηματικά.

Η απαίτηση αυτή της Διοίκησης και οι όροι που μας επιβάλλουν είναι πρωτάκουστοι στην ιστορία της Κοινότητας. Η προηγούμενη Εξελεγκτική Επιτροπή, την οποία συγκροτούσαν άτομα που ήσαν φιλικά προσκείμενα προς τον Πρόεδρο και την Διοίκηση, δεν υποβλήθηκαν σε τέτοιους εξευτελιστικούς όρους και αιτήματα. Θέλουμε να υπερτονίσουμε επίσης, ότι στα μέλη της προηγούμενης Επιτροπής δεν ζητήθηκε ούτε έλεγχος Ποινικού Μητρώου, ούτε να υπογράψουν «Συμφωνητικό Εχεμύθειας». Με άλλα λόγια, διπλά μέτρα και σταθμά, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Δυστυχώς, όλα τα μέχρι τούδε παράλογα και απαράδεκτα αιτήματα και προφάσεις, αποτελούν εφευρήματα των διανοουμένων της Διοίκησης, δηλαδή:

  • Η παρούσα Εξελεγκτική, εκλεγμένη σύμφωνα με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της Κοινότητας, από επίσημα καλεσμένη Γενική Συνέλευση, να θεωρείται παράνομη.
  • Η απαίτηση της Διοίκησης για συγχώνευση της παρούσας Εξελεγκτικής, με ανύπαρκτη προηγούμενη Εξελεγκτική, με όλα τα στελέχη της παραιτημένα.
  • Η απαίτηση κατάθεσης Ποινικού Μητρώου, για πρώτη φορά σε εκλεγμένο Όργανο της Κοινότητας.
  • Η συνεχής και επίμονη άρνηση της Διοίκησης, να πορεύεται η Κοινότητα, από το 2014, χωρίς Εξελεγκτική Επιτροπή, αντίθετα με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς που το επέβαλαν. Και αυτό, σε περιόδους, όπου υπήρξαν εργασίες αξίας εκατομμυρίων δολαρίων (Παναγίτσα, Αερογέφυρα Άγιου Γεωργίου, Πώληση Εμφυτεύματος σε εξευτελιστική τιμή, σύμφωνα με την γνώμη της Παροικίας, αποτέλεσμα της Γ.Σ του Οκτωβρίου 2018).
  • …και το πρόσφατο «κερασάκι στην τούρτα», η αδιανόητη απαίτηση υπογραφής «Συμφωνητικού Εχεμύθειας».

Όλες οι πάρα πάνω προφάσεις και απαιτήσεις εν αμαρτίαις, επιλεκτικά στην παρούσα Εξελεγκτική Επιτροπή, την οποία η παρούσα Διοίκηση χαρακτηρίζει «εχθρική», ακολουθώντας την πάγια τακτική της του διχασμού της παροικίας σε αντιμαχόμενα στρατόπεδα, αποδεικνύουν εξόφθαλμα, ένα πολύ απλό λόγο. Η Διοίκηση ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ επ’ ουδενί λόγο να γίνει έλεγχος για τα πεπραγμένα της.

Θέλουμε να ζητήσουμε συγνώμη από τα μέλη της Κοινότητος και ειδικότερα από  εκείνους που παραβρέθηκαν στην Γ.Σ και μας εξέλεξαν.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και απολογείται σε αυτά. Δεν διορίζεται από την Διοίκηση, επομένως επ’ ουδενί λόγω θα δεχτούμε να είμαστε υποχείριο της εκάστοτε Διοίκησης.

Δια τους ανωτέρω λόγους, θέλουμε να σας πληροφορήσουμε ότι αδυνατούμε προς το παρόν να υλοποιήσουμε την εντολή της Γ.Σ, δηλαδή εκείνη που μας δώσατε κατά την εκλογή μας. Να είστε όμως σίγουροι, ότι θα εξαντλήσουμε όλα τα ένδικα Νόμιμα Μέσα που μας παρέχει ο Νόμος του Καναδά σε τέτοιες περιπτώσεις και δεν θα είμαστε εμείς οι υπαίτιοι, για το ότι επακολουθήσει για τους διοικούντες και την υστεροφημία τους.

Εκ μέρους της Εξελεγκτικής Επιτροπής,

​Με Πατριωτικούς Χαιρετισμούς,

Γεώργιος Πλεσσας  – Γραμματέας
Βύκι Κομπογιαννη  – Πρόεδρος
Ιωαννης Βάθης – Μέλος
Αντωνης Παπαγιαννακης – Μέλος

Share this story

More news

greektimes.ca