Διακοπή παραχώρησης δεύτερης σελίδας της Ελληνικής Κοινότητας στις εφημερίδες λόγω αδιαφάνειας του ΔΣ

Share this story

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Των «Ελληνοκαναδικών Νέων» και του «Ελληνοκαναδικού Βήματος»
Προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ
Μόντρεαλ, 21 Οκτωβρίου 2019

Κυρίες και κύριοι,

Οι εφημερίδες μας, μετά την επί χρόνια δωρεάν παραχώρηση των δύο σελίδων στην Κοινότητά μας, με λύπη τους ανακοινώνουν ότι, λόγω της πρόσφατης μονομερούς
απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΜΜ, βάσει της οποίας «οι Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα γίνονται κεκλεισμένων των θυρών», κατέληξαν στο ότι:

 1. Από την 8η και 9η Νοεμβρίου διακόπτουν την παραχώρηση της δεύτερης σελίδας.
 2. Η μελλοντική κατάργηση και της δεύτερης σελίδας, θα εξαρτηθεί από το αν η Διοίκηση της ΕΚΜΜ, ακυρώσει ή διατηρήσει σε ισχύ τη σχετική απόφαση.

Σημείωση: Όπως επί χρόνια έχουμε αποδείξει, είμαστε πάντα στη διάθεση της Κοινότητάς μας και αποσκοπούμε στη συνέχιση της απρόσκοπτης συνεργασίας, ανεξαρτήτως των μελών των εκάστοτε Διοικητικών Συμβουλίων. Ωστόσο, πέρα του ότι θεωρούμε λανθασμένη τη μονομερή κατάργηση, του επί χρόνια κατοχυρωμένου δικαιώματός μας, να παρακολουθούμε ανεμπόδιστα τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και να υποβάλλουμε τις ερωτήσεις που θεωρούμε επίκαιρες,  εκλαμβάνουμε και ως ευθεία προσβολή του έργου μας, την εξομοίωσή μας με τους «μπαχαλάκηδες», δηλαδή, με ορισμένα μέλη της Κοινότητας, που πράγματι συχνά δε σέβονταν το πλαίσιο των κανονισμών βάσει των οποίων πρέπει να γίνονται οι Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η απόφασή μας είναι οριστική και αν θα την ακυρώσουμε ή αν προβούμε σε κατάργηση και της δεύτερης σελίδας, θα εξεταστεί από τα της συνέχισης ή της άρσης της απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, βάσει της οποίας επέβαλλε στο Δ.Σ. «οι Συνεδριάσεις του να γίνονται κεκλεισμένων των θυρών».

 

Εκ μέρους
Των Ελληνοκαναδικών Νέων
Γιώργος Στυλ Γκιούσμας

και του Ελληνοκαναδικού Βήματος
Χρήστος Μανίκης

 

 

Αγαπητοί μας αναγνώστες, αγαπητοί συμπάροικοι,

Όπως βλέπετε, εμείς, οι εκπρόσωποι των δύο Παροικιακών εφημερίδων, στις 21 Οκτωβρίου 2019 στείλαμε μία από κοινού επιστολή, η οποία απευθυνόταν: «Στον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ».

Επί της επιστολής μας που δημοσιεύουμε, λάβαμε την απάντηση μέσω των σελίδων της Κοινότητας, την οποία και δημοσιεύουμε.

Αν κάποιος κάνει τον κόπο και διαβάσει προσεκτικά, τόσο το περιεχόμενο της επιστολής μας, όσο και το περιεχόμενο της -εκ μέρους της Κοινότητας-
απάντησης, εύκολα θα διαπιστώσει ότι:

 1. Η επιστολή μας στάλθηκε «Προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητος Μείζονος Μόντρεαλ»
 2. Ήταν απόρροια της «ιστορικής» αλλά και απαράδεκτης απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, που επέβαλε στο Διοικητικό Συμβούλιο οι Συνεδριάσεις
  του Δ.Σ. να γίνονται «κεκλεισμένων των θυρών».
 3. Βάσει της επιστολής μας, δίναμε περιθώριο «στον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
  της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ» να σκεφτούν την πρότασή μας μέχρι τις 8 και 9 Νοεμβρίου, και κατόπιν να μας απαντήσουν.
  Ολοφάνερα γίνεται αντιληπτό, ότι αν το Δ.Σ. ακύρωνε την περί των «κεκλεισμένων των θυρών» απόφαση, θα συνεχίζαμε, όπως πάντα, να παραχωρούμε
  και τις δύο σελίδες.

Καταλήξαμε στην παραχώρηση της «πίστωσης χρόνου» των τριών εκδόσεων που μεσολαβούσαν, αφενός επειδή δε θα θέλαμε ποτέ η απόφασή μας να εκληφθεί ως είδος τελεσίγραφου και αφετέρου επειδή θέλαμε να δίναμε στον «Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ» ένα εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αποφασίσουν επί της προτάσεώς μας.

Έκπληκτοι όμως είδαμε στις σελίδες της Κοινότητας των εκδόσεων της 25ης και της 26ης Οκτωβρίου, δηλαδή της πρώτης έκδοσης μετά την αποστολή της επιστολής μας, την απάντηση που δημοσιεύεται στη σελίδα της Κοινότητας παραπλεύρως.

Λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος που μεσολαβούσε, από τις 21 Οκτωβρίου που τη στείλαμε, ως τις 25 Οκτωβρίου που θα πρωτοδημοσιευόταν η απάντηση, καταλάβαμε ότι η πρότασή μας μάλλον δεν απασχόλησε τον Πρόεδρο, πολύ περισσότερο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ, αφού κατά το διάστημα που μεσολάβησε, ξέρουμε ότι δεν πραγματοποιήθηκε Συνεδρίαση του Δ.Σ.

Προκειμένου και πάλι να δώσουμε μία επί πλέον πίστωση χρόνου, ζητήσαμε να αποσύρουν από τις εκδόσεις της 25ης και της 26ης Οκτωβρίου την ανακοίνωση, αφού εμείς διευκρινίζαμε ότι μέχρι εκείνη την ημέρα, η απόφασή μας δεν ήταν τελεσίδικη και μόνο αν η απόφασή τους ήταν αρνητική θα προβαίναμε στην κατάργηση της πρώτης αρχικά και της δεύτερης (αργότερα) σελίδας.

Αν και παρήλθε και η δεύτερη πίστωση χρόνου, το αρμόδιο τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της Κοινότητας δημοσιεύει σήμερα την ίδια ανακοίνωση, την ανακοίνωση της 25ης και 26ης Οκτωβρίου, την οποία επαναλαμβάνουμε θεωρούμε προσβλητική, αφού αν μη τι άλλο θα έπρεπε να μας είχε σταλεί μια ενυπόγραφη απάντηση από τον «Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ» αφού προς αυτούς είχε σταλεί η επιστολή μας.

Μετά από αυτά και παρ’ ότι βλέπουμε ότι θα ήταν πολυτέλεια αν ρωτούσαμε «επί τέλους ποιος διοικεί αυτήν την Κοινότητα», από αυτή την εβδομάδα προχωρούμε στην κατάργηση της παραχώρησης της πρώτης σελίδας και ανακοινώνουμε ότι, αν παραμείνει η απόφαση των περί «κεκλεισμένων των θυρών συνεδριάσεων του Δ. Σ.» θα προχωρήσουμε στην κατάργηση και της δεύτερης σελίδας.

Αγαπητοί μας αναγνώστες, αγαπητοί συμπάροικοι,

Πιστεύοντας ότι εκφράζουμε και τα συναισθήματα όλων σας αφού και εσείς δίνατε και δίνετε ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια και στην ενημέρωσή σας περί των Κοινοτικών, προσβλέπουμε στην κατανόηση της απόφασής μας.

– 30 –


 

Δείγμα ένθετου της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ σε τοπικές εφημερίδες το 1987. Ουσιαστικά, η Ελληνική Κοινότητα Μόντρεαλ περιορίζονταν να δημοσιεύει ανακοινώσεις. Τα ρεπορτάζ των εκδηλώσεών τους τα έκαναν δημοσιογράφοι παροικιακών μέσων και τα δημοσίευαν στις στήλες των εφημερίδων τους.

Σήμερα 2 εφημερίδες τους έδωσαν 2 ολόκληρες σελίδες δωρεάν με λευκή επιταγή να δημοσιευόσουν ο,τι γουστάρει η Διοίκηση της Κοινότητας, με αποτέλεσμα, να “αρθρογραφεί” το τμήμα προπαγάνδας με παραπληροφόρηση και διασπορά ψευδών ειδήσεων. Φέτος, έκλεισαν και την πόρτα στα ΜΜΕ! Δεν έχουν ανάγκη… αυτό-εξυπηρετούνται από το δωρεάν δισέλιδο που τους παρέχουν τσάμπα τα ΜΜΕ που τους έκλεισαν την πόρτα!

Όπως έβαλαν όρους στα ΜΜΕ, είναι καιρός να μπουν όροι και από τα ΜΜΕ: Να δημοσιεύονται ΜΟΝΟ ανακοινώσεις, όχι ρεπορτάζ.  ΜΟΝΟ δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι ΜΜΕ πρέπει να αρθρογραφούν, όπως πριν!

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ υποστηρίζουν τους συναδέλφους στις εφημερίδες ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ για την απόφαση διακοπής δεύτερης σελίδας. Μια σελίδα αρκεί για δημοσίευση ανακοινώσεων. Για προβολή εκδηλώσεων του οργανισμού, ας ειδοποιούν τα ΜΜΕ να έρχονται να τα καλύπτουν και τα ρεπορτάζ να δημοσιεύονται στις δημοσιογραφικές στήλες των εφημερίδων.

ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν την θέση του οργανισμού επί του θέματος διότι βάσει επιστολής που λάβαμε από τον πρόεδρο, “το ακροατήριο στο ραδιόφωνο, οι τηλεθεατές του καναλιού μας και το αναγνωστικό κοινό της κίτρινης φυλλάδας μας δεν εκπληρώνει τις προδιαγραφές του οργανισμού” και κατ επέκταση, η διοίκηση της Διαφάνειας, της Ενότητας και της Συμμετοχής δεν συνεργάζεται με μας.

Share this story

More news

greektimes.ca