Τα εθνικά πάρκα του Καναδά κλειστά μέχρι τις 31 Μαΐου

Share this news article

Για να περιοριστεί η εξάπλωση του COVID-19, ο Φορέας Διαχείρισης των Καναδικών Εθνικών Πάρκων αποφάσισε να αναστείλει κάμπινγκ, ομαδικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις σε όλα τα εθνικά πάρκα, εθνικά ιστορικά μνημεία, ιστορικά κανάλια και τις εθνικές θαλάσσιες περιοχές διατήρησης σε όλο τον Καναδά μέχρι τουλάχιστον τις 31 Μαΐου 2020.

Ο Φορέας δεν θα κάνει νέες κρατήσεις μέχρι τουλάχιστον την 1η Ιουνίου 2020. Όλες οι υπάρχουσες κρατήσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν από τις 31 Μαΐου 2020 θα ακυρωθούν αυτόματα και θα επιστραφούν πλήρως.

Share this story

More news

greektimes.ca