Οι κτηματομεσίτες του Κεμπέκ παίρνουν το πράσινο φως για να επιστρέψουν στην εργασία εν μέσω πανδημίας COVID-19

Share this news article

Η κυβέρνηση του Κεμπέκ επέτρεψε στους κτηματομεσίτες της επαρχίας να επιστρέψουν στην εργασία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, αλλά δεν θα είναι ακριβώς όπως πριν.

Οι μεσίτες έχουν λάβει άδεια να εργάζονται μόνο σε συναλλαγές που θεωρούνται ως προτεραιότητα, που ορίζονται ως εκείνες που πρέπει να ολοκληρωθούν πριν από τις 31 Ιουλίου.

Ο Σύνδεσμος Organisme d’Autoreglementation du Courtage Immobilier du Quebec (OACIQ), ο οργανισμός που ρυθμίζει τους μεσίτες ακινήτων στο Κεμπέκ, δήλωσε ότι έχει στείλει οδηγίες για να διασφαλίσει ότι τηρούνται οι εντολές δημόσιας υγείας που έχουν τεθεί σε εφαρμογή κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Τα «Open House» δεν επιτρέπονται και οι επισκέψεις στο σπίτι πρέπει να σέβονται τις οδηγίες κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Κανένας μεσίτης ή οποιοδήποτε μέρος που εμπλέκεται σε μια φυσική αλληλεπίδραση σχετικά με μια συναλλαγή δεν μπορεί να έχει COVID-19 ή οποιοδήποτε από τα συμπτώματά του και πρέπει να υπογράψει ένα έγγραφο που να το βεβαιώνει.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, οι τωρινοί ιδιοκτήτες ενός ακινήτου πρέπει να περιμένουν έξω. Μόνο ένα άτομο μπορεί να εισέλθει στην ιδιοκτησία μαζί με τον μεσίτη, διατηρώντας απόσταση δύο μέτρων ανά πάσα στιγμή. Δεν μπορούν να λάβουν μέρος σε επίσκεψη παιδιά ή άτομα άνω των 70 ετών.

Τα μέρη που συμμετέχουν σε μια συναλλαγή πρέπει επίσης να υπογράψουν ένα έγγραφο που να επιβεβαιώνει ότι η πώληση είναι επείγουσα.

Οι μεσίτες καλούνται επίσης να εργάζονται εξ αποστάσεως όσο το δυνατόν περισσότερο.

Οι μεσίτες που δεν σέβονται τις οδηγίες θα μπορούν να αντιμετωπίσουν πειθαρχικά μέτρα από το OACIQ, το οποίο υπενθυμίζει στα μέλη του ότι η μη τήρηση των σημερινών εντολών δημόσιας υγείας σημαίνει παραβίαση του νόμου.

Share this story

More news

greektimes.ca