Το Montreal-North, ο δήμος που θα πληγεί σκληρά από το COVID-19 ανακοινώνει νέα μέτρα

Creative Commons Photo/André Querry
Share this news article

Το Montreal-North ανακοίνωσε μια σειρά νέων μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της λοίμωξης COVID-19. Ο Δήμος του Μόντρεαλ έχει το υψηλότερο κατά κεφαλήν ποσοστό στην πόλη με 1,153 περιπτώσεις από την Τρίτη.

Ο Δήμος έχει δημιουργήσει μια μονάδα συνεργασίας έκτακτης ανάγκης με το Περιφερειακό Τμήμα Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών που θα αναπτύξει ένα βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο σχέδιο παρέμβασης και θα εργαστεί για την αύξηση των χώρων διαλογής και της πιο στοχευμένης δειγματοληψίας πληθυσμού.

“Εκτός από τις πολλές προσπάθειες που έγιναν από την 1η ημέρα της κρίσης, σε συνεννόηση με τους εταίρους, θα κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε τη σωματική και ψυχολογική ασφάλεια των πολιτών μας”, δήλωσε η Δήμαρχος του Διαμερίσματος Montreal-North Κριστίν Μπλακ.

Ο Δήμος θα αγοράσει 2,000 μη επαναχρησιμοποιήσιμες προστατευτικές μάσκες αμέσως και θα διανείμει 5,000 επιπλέον σε συνεργασία με κοινοτικές οργανώσεις.

Επιπλέον, οι αφίσες θα εμφανιστούν σύντομα στις πιο πολυσύχναστες περιοχές του Δήμου, κοντά σε σχολεία και πάρκα, και θα ξεκινήσουν προληπτικά τηλεφωνήματα σε ηλικιωμένους που δεν ζουν σε κατοικίες.

Ο Δήμος θα αναπτύξει επίσης “διαδρόμους υγείας” στον Βορειοανατολικό οικιστικό τομέα, γύρω από τα δημοτικά σχολεία και μερικούς τοπικούς εμπορικούς δρόμους που θα διευκολύνουν την ευκολότερη φυσική αποστασιοποίηση.

Μια εκστρατεία πρόληψης και ελέγχου για επιχειρήσεις καθώς και ιδιοκτήτες και ενοικιαστές σε κτίρια ενοικίασης θα αρχίσει να τους βοηθά να συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές για την υγεία.

Η μονάδα θα εξετάσει επίσης την οικονομική και κοινωνική στέρηση του πληθυσμού και θα αναπτύξει μια στρατηγική δημόσιας υγείας και κοινωνικών Υπηρεσιών προσαρμοσμένη στις συνθήκες διαβίωσής τους.

Share this story

More news

greektimes.ca