Αύξηση κατώτατου μισθού στο Κεμπέκ σε $13.10 από την 1η Μαΐου

Share this news article

Ο κατώτατος μισθός στο Κεμπέκ θα αυξηθεί κατά 60 σεντς από την 1η Μαΐου, για να φτάσει τα $13.10.

Αυτή η αύξηση του 4,8 τοις εκατό θα καταστήσει δυνατή την επίτευξη του δείκτη στόχου του 50 τοις εκατό μεταξύ του γενικού κατώτατου μισθού και του μέσου ωριαίου μισθού για το 2020-21, ανέφερε η κυβέρνηση.

Ο ελάχιστος μισθός για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν τυχερά, θα αυξηθεί στα $10.45 την ώρα, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 40 σεντς.

Ο μισθός για τους εργαζόμενους που μαζεύουν σμέουρα και φράουλες θα είναι $3.89 και $1.04 ανά χιλιόγραμμο, αντίστοιχα. Αυτή είναι μια αύξηση 18 σεντς για σμέουρα και μια αύξηση πέντε σεντς για φράουλες.

Ο Jean Boulet, υπουργός Εργασίας, Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναφέρει ότι αυτές οι αλλαγές θα ωφελήσουν 409.100 άτομα στο Κεμπέκ, εκ των οποίων 235.700 είναι γυναίκες. Ο Boulet πιστεύει επίσης ότι αυτή η χειρονομία θα βοηθήσει την οικονομική ανάκαμψη του Κεμπέκ από την πανδημία COVID-19.

Share this story

More news

greektimes.ca