Το ΑΕΠ του Καναδά μειώθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από το 2009

Share this news article

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) του Καναδά υποχώρησε 2,1% το πρώτο τρίμηνο του έτους, σε μεγάλο βαθμό λόγω της μείωσης των δαπανών των νοικοκυριών και της εκτεταμένης παύσης λειτουργίας τον Μάρτιο λόγω της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με νέα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά την παρασκευή.

Εκφρασμένο σε ετήσια τιμή, το πραγματικό ΑΕΠ υποχώρησε 8,2% το πρώτο τρίμηνο. Συγκριτικά, το πραγματικό ΑΕΠ στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκε κατά 5%. Η τελική εγχώρια ζήτηση υποχώρησε 1,5%.

Στην έκθεσή της, η Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά σημείωσε ότι αυτή η κάμψη του ΑΕΠ είναι η πιο έντονη από το πρώτο τρίμηνο του 2009.

Η Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά διαπίστωσε επίσης ότι οι δαπάνες των νοικοκυριών μειώθηκαν κατά 2,3% το πρώτο τρίμηνο του 2020 –η πιο απότομη τριμηνιαία πτώση που καταγράφηκε ποτέ.

Αυτές οι μειώσεις δαπανών “επηρεάστηκαν από σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας, αβεβαιότητα εισοδήματος και περιορισμένες ευκαιρίες δαπανών λόγω του υποχρεωτικού κλεισίματος μη βασικών καταστημάτων λιανικής πώλησης, εστιατορίων και υπηρεσιών και περιορισμών στις ταξιδιωτικές και τουριστικές δραστηριότητες”, ανέφερε η έκθεση.

Οι μειώσεις των δαπανών των νοικοκυριών ήταν ευρείες, επηρεάζοντας τόσο τα αγαθά (-1,7%) όσο και τις υπηρεσίες (-2,8%).

Οι τελικές καταναλωτικές δαπάνες των κυβερνήσεων μειώθηκαν επίσης κατά 1%, η μεγαλύτερη πτώση από το πρώτο τρίμηνο του 2013, την οποία δήλωσε η Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά, είναι μια αντανάκλαση του κλεισίματος των σχολείων και της “περικοπής” της κυβερνητικής Διοίκησης.

Η Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά διαπίστωσε επίσης ότι οι εξαγωγές της χώρας μειώθηκαν κατά 3% και οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 2,8%, καθώς οι μεγάλοι εμπορικοί εταίροι – ιδίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες – εφάρμοσαν παρόμοια μέτρα δημόσιας υγείας.

Οι επιχειρήσεις κατέβαλαν 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε μη αγροτικά αποθέματα, τα οποία δήλωσε η Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά ήταν αποτέλεσμα διαταραχών της αλυσίδας τροφοδότησης.

Οι επενδύσεις σε ακίνητα μειώθηκαν επίσης κατά 0,1%, αφού αυξήθηκαν κατά 0,3% το προηγούμενο τρίμηνο.

“Τόσο οι δραστηριότητες ανακαίνισης (-0,8%) όσο και το κόστος μεταβίβασης ιδιοκτησίας (-2,3%) μειώθηκαν, αντανακλώντας την ανάγκη για κοινωνική αποστασιοποίηση που επικαλούνται οι αξιωματούχοι της δημόσιας υγείας και επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις”, ανέφερε η έκθεση. “Αυτές οι μειώσεις αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την αύξηση κατά 1,6% των νέων κατασκευών, η κατασκευή κατοικιών μιας μονάδας ανέκαμψε ελαφρά και η κατασκευή κατοικιών πολλαπλών μονάδων συνέχισε να αυξάνεται για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο.”

Share this story

More news

greektimes.ca