Η τράπεζα του Καναδά διατηρεί τον βασικό στόχο επιτοκίων σε αναμονή στο 0,25%

Share this news article

Η Τράπεζα του Καναδά διατηρεί τον στόχο του κεντρικού επιτοκίου σε αναμονή.

Η Κεντρική Τράπεζα του Καναδά αναφέρει ότι ο στόχος της για το επιτόκιο μίας ημέρας θα παραμείνει στο 0,25 τοις εκατό.

Αναφέρει ότι το αντίκτυπο της πανδημίας στην παγκόσμια οικονομία φαίνεται να έχει κορυφωθεί, αν και η αβεβαιότητα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί η ανάκαμψη παραμένει υψηλή.

Η τράπεζα πιστεύει ότι ο Καναδάς έχει αποφύγει το χειρότερο οικονομικό σενάριο που πρόβλεψε τον Απρίλιο, ενημερώνοντας τα στοιχεία του ΑΕΠ για το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Η Καναδική Κεντρική Τράπεζα αναμένει τώρα ότι το ΑΕΠ θα μειωθεί μεταξύ 10 και 20 τοις εκατό σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019, πτώση 15 σε 30 τοις εκατό που υπολογίστηκε τον Απρίλιο.

Σε δήλωση που αναγγέλλει την απόφαση για το επιτόκιο, η Κεντρική Τράπεζα αναφέρει ότι εξακολουθεί να αναμένει ότι η οικονομία θα έχει ανάπτυξη κατά το τρίτο τρίμηνο.

Share this story

More news

greektimes.ca