Ανάκληση επικίνδυνων απολυμαντικών χεριών στον Καναδά

Share this news article

Η Υγειονομική Υπηρεσία του Καναδά το Σάββατο ανακάλεσε έξι απολυμαντικά χεριών βιομηχανικής ποιότητας με βάση την αιθανόλη, η χρήση των οποίων απαγορεύεται στη χώρα.

“Η αιθανόλη βιομηχανικής ποιότητας περιέχει ακαθαρσίες που δεν υπάρχουν στον τύπο αιθανόλης που έχει εγκριθεί για χρήση στην κατασκευή απολυμαντικών χεριών, όπως τεχνική, τροφική ή φαρμακευτική αιθανόλη”, ανέφερε η Health Canada σε δήλωση.

Οι χημικές ουσίες “οι οποίες μπορεί να μην έχουν εγκριθεί για χρήση στην κατασκευή απολυμαντικών χεριών προστίθενται στην αιθανόλη βιομηχανικής ποιότητας”, ανέφερε ο κυβερνητικός οργανισμός.

Οποιοσδήποτε που χρησιμοποιεί ένα από τα αναφερόμενα προϊόντα πρέπει να σταματήσει τη χρήση του τώρα και να το απορρίψει σύμφωνα με τις δημοτικές ή περιφερειακές οδηγίες για τη απόρριψη χημικών και άλλων επικίνδυνων αποβλήτων.

Το προϊόν μπορεί επίσης να επιστραφεί σε φαρμακείο.

“Η συχνή χρήση αυτών των προϊόντων μπορεί να στεγνώσει το δέρμα και να προκαλέσει ερεθισμό και ρωγμές”, αναφέρει η δήλωση.

Ακολουθεί κατάλογος των προϊόντων που ανακαλούνται :

– Απολυμαντικό χεριών Eltraderm Hand Sanitizer -70% αιθυλική αλκοόλη από την Eltraderm Limited (80098540 / πατρίδα 0217) με ημερομηνία λήξης που καθορίστηκε τον Απρίλιο του 2022,

– Απολυμαντικό χεριών Contract Packaging Distributions Inc. (80098453 / πατρίδες 8613026; 8613042; 8613048; 8613055; 8613057; 8613058; 8613061; 8613064; 8613066) με ημερομηνία λήξης Απριλίου 2022,

– Απολυμαντικό χεριών Gel 700 από την εταιρεία καλλυντικών Nature’s Own Cosmetic Company Inc. (80100166 / πατρίδες 8613026; 8613042; 8613048; 8613055; 8613057; 8613058; 8613061; 8613064; 8613066) με ημερομηνία λήξης Μαΐου 2022,

– Απολυμαντικό χεριών Sanilabs 70% αιθανόλη από την Sanilabs Inc. (80098769 / παρτίδες 6069 * 6075) με ημερομηνίες λήξης καθορισμένες στις 20 Απριλίου 2022 ή στις 28 Απριλίου 2022,

– Απολυμαντικό χεριών Walker Emulsions από την Walker Emulsions Ltd. (80098678 / παρτίδες 209638) χωρίς ημερομηνία λήξης στην ετικέτα,

και

– Απολυμαντικό χεριών Walker από την Walker Emulsions Ltd.. (80100040 / παρτίδα 210061) χωρίς ημερομηνία λήξης στην ετικέτα.

Share this story

More news

greektimes.ca