Το Κεμπέκ τώρα επιτρέπει περισσότερα παιδιά σε παιδικούς σταθμούς

Share this news article

Η κυβέρνηση του Κεμπέκ εξουσιοδοτεί τους παιδικούς σταθμούς έξω από την περιοχή του Μόντρεαλ  να αυξήσουν την αναλογία παιδιών ανά δάσκαλο.

Σε δήλωση που κυκλοφόρησε το απόγευμα της Κυριακής, ο υπουργός οικογενειών ανακοίνωσε ότι οι εκπαιδευτικοί παιδικοί σταθμοί μπορούν, από τη Δευτέρα, να πάρουν το 75 τοις εκατό του αριθμού των παιδιών που αναφέρονται στις άδειες τους.

Προηγουμένως περιορίζονταν στο 50 τοις εκατό.

Στην περίπτωση οικογενειακών παιδικών σταθμών, ο επιτρεπόμενος λόγος είναι πέντε παιδιά εάν ο υπεύθυνος είναι μόνος και επτά εάν υπάρχει βοηθός.

Το υπουργείο εξήγησε ότι η απόφαση “λαμβάνει υπόψη την εξέλιξη των πληροφοριών σχετικά με τη μετάδοση του ιού” και εγκρίθηκε από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Κεμπέκ. Πρόσθεσε επίσης, ότι οι αναλογίες θα επανεκτιμηθούν.

Share this story

More news

greektimes.ca