Το Μόντρεαλ επεκτείνει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέχρι τις 23 Ιουνίου

Ville de Montréal video frame grab
Share this news article

Ο Δήμος του Μόντρεαλ επέκτεινε για άλλη μια φορά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης – αυτή τη φορά μέχρι τις 23 Ιουνίου.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης παρέχει εξαιρετικές εξουσίες στις αρχές κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Εφαρμόζεται στο Μόντρεαλ από τις 27 Μαρτίου.

Επιτρέπει την κινητοποίηση υλικών και ανθρώπινων πόρων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την κρίση στην υγεία.

Με 3.298 θανάτους από το COVID-19, το Μόντρεαλ είναι η καναδική πόλη που πλήττεται περισσότερο από την πανδημία.

Share this story

More news

greektimes.ca