Απαγόρευση ποτίσματος γκαζόν στο Laval μέχρι τις 8 Ιουλίου

Share this news article

Ο Δήμος του Laval επιθυμεί να ανακοινώσει ότι η επέκταση της απαγόρευσης ποτίσματος στην επικράτειά της ισχύει μέχρι τις 8 Ιουλίου. Αυτή η επέκταση της αρχικής ανακοίνωσης της 17ης Ιουνίου οφείλεται στις τρέχουσες συνθήκες ξηρασίας και ακραίας θερμότητας.

Η απαγόρευση αυτή ισχύει ανά πάσα στιγμή σε ολόκληρη την επικράτεια του Laval. Η επαρκής παροχή πόσιμου νερού και πυροπροστασίας εξαρτώνται από αυτήν. Πρέπει να σημειωθεί ότι το πότισμα των φυτών και των κήπων λαχανικών είναι ακόμα δυνατό, εάν πραγματοποιείται με έναν εύκαμπτο σωλήνα εφοδιασμένο με ένα πιστόλι αυτόματου κλεισίματος και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Ο Δήμος παρακολουθεί τακτικά τη συμμόρφωση με αυτούς τους κανονισμούς. Λεπτομέρειες σχετικά με τους κανονισμούς και τους περιορισμούς που ισχύουν από τις 15 Μαΐου έως τις 15 Σεπτεμβρίου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου του Laval.

Share this story

More news

greektimes.ca