Μερική άρση της απαγόρευσης ανοιχτής φλόγας στα δάση του Κεμπέκ από την Πέμπτη

Share this news article

Η απαγόρευση ανοικτής φλόγας μέσα ή κοντά στο δάσος θα αρθεί εν μέρει από την Πέμπτη το πρωί στο Κεμπέκ.

Το Υπουργείο Δασών και Πάρκων αποφάσισε να τροποποιήσει την απαγόρευσή του μετά τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών.

Η απόφαση ελήφθη σε συνεργασία με το Σωματείο Προστασίας των Δασικών Πυρκαγιών (SOPFEU).

Δεδομένου των μεταβαλλόμενων καιρικών συνθηκών, τα μέτρα αλλάζουν από τις 25 Ιουνίου 8 π.μ.

Με βροχοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της επικράτειας, οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις ανοιχτές φλόγες έχουν μειωθεί σε αρκετές περιοχές.

Η απαγόρευση εξακολουθεί να ισχύει στα εδάφη όπου δεν έχουν ακόμη υποστεί βροχοπτώσεις.

Οι περιοχές της βόρειας ακτής και του Saguenay-Lac-Saint-Jean εξακολουθούν να επηρεάζονται από αυτό το μέτρο.

Επί του παρόντος, 24 πυρκαγιές δραστηριοποιούνται στο Κεμπέκ. Από την αρχή της περιόδου προστασίας, 501 δασικές πυρκαγιές έχουν επηρεάσει 63.425 εκτάρια. Ο μέσος όρος για τα τελευταία δέκα χρόνια την ίδια ημερομηνία είναι 236 πυρκαγιές για Έκταση 27.310 εκταρίων.

Share this story

More news

greektimes.ca