Τα σύνορα Καναδά-ΗΠΑ θα παραμείνουν κλειστά τον Αύγουστο

Share this news article

Το κλείσιμο των συνόρων Καναδά-ΗΠΑ σε μη βασικές κινήσεις θα παραταθεί τουλάχιστον μέχρι τις 21 Αυγούστου.

Τον Μάρτιο, οι δύο χώρες είχαν καταλήξει σε συμφωνία να κλείσουν προσωρινά τα σύνορα σε μη απαραίτητα ταξίδια. Οι μόνες μετακινήσεις που επιτρέπονται είναι για Επιχειρήσεις, Εκπαίδευση, Ιατρική περίθαλψη ή για τη διατήρηση της ροής αγαθών και υπηρεσιών για βασικές αλυσίδες εφοδιασμού.

Η συμφωνία αυτή πρέπει να ανανεώνεται κάθε 30 ημέρες.

Καναδοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι αναμένουν ότι τα σύνορα θα παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά για το άμεσο μέλλον.

Share this story

More news

greektimes.ca