Ο ΠΟΥ συνιστά τη μάσκα σε παιδιά 12 χρονών και άνω υπό τις ίδιες συνθήκες με τους ενήλικες

Share this news article

Τα παιδιά ηλικίας 12 ετών και άνω πρέπει να φορούν τη μάσκα υπό τις ίδιες συνθήκες με τους ενήλικες για την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID-19, σύμφωνα με τις συστάσεις της ΠΟΥ που δημοσιεύθηκαν την παρασκευή.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συγκάλεσε μια διεθνή ομάδα για την ανασκόπηση των δεδομένων σχετικά με το COVID-19 και τη μετάδοσή του στα παιδιά, καθώς και περιορισμένα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τη χρήση μάσκας από παιδιά.

Με βάση αυτές τις πληροφορίες και άλλους παράγοντες όπως οι ψυχοκοινωνικές ανάγκες των παιδιών καθώς και τα διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους, η Παγκόσμια Αρχή Υγείας δημοσίευσε την παρασκευή λεπτομερείς συστάσεις για τα παιδιά, ανά ηλικιακή ομάδα.

Ως εκ τούτου, η ΠΟΥ συνιστά “τη χρήση της μάσκας σε παιδιά ηλικίας 12 ετών και άνω υπό τις ίδιες συνθήκες με τους ενήλικες, ιδίως όταν δεν μπορούν να εγγυηθούν απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από άλλους και εάν η μετάδοση είναι ευρέως διαδεδομένη στη συγκεκριμένη περιοχή”.

Τα παιδιά ηλικίας 5 ετών και κάτω δεν πρέπει να αναγκάζονται να φορούν μάσκα. “Αυτή η ένδειξη βασίζεται στην ασφάλεια και το γενικό ενδιαφέρον του παιδιού και στην ικανότητά του να χρησιμοποιεί σωστά μια μάσκα με ελάχιστη βοήθεια”, δήλωσε η μια υπηρεσία του ΟΗΕ.

Όσον αφορά την ηλικία 6-11 ετών, ο ΠΟΥ συνιστά η απόφαση χρήσης μάσκας να βασίζεται σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου μετάδοσης του ιού στην περιοχή όπου κατοικεί το παιδί και της ικανότητάς του να χρησιμοποιεί μάσκα σωστά και με ασφάλεια.

Θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη η πρόσβαση στις μάσκες, καθώς και η δυνατότητα πλύσης ή αντικατάστασής τους σε ορισμένα πλαίσια, όπως τα σχολεία, η επαρκής εποπτεία από έναν ενήλικα και οι οδηγίες που δίνονται στο παιδί σχετικά με τη φθορά.

Άλλοι βασικοί παράγοντες για τις ηλικίες 6-11 είναι οι πιθανές επιπτώσεις στη μάθηση και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και οι ιδιαίτερες αλληλεπιδράσεις του παιδιού με άλλους που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης σοβαρής ασθένειας, όπως οι ηλικιωμένοι και εκείνοι με άλλες προϋπάρχουσες καταστάσεις.

Γενικότερα, ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι η χρήση της μάσκας σε παιδιά όλων των ηλικιών με αναπτυξιακές διαταραχές, αναπηρίες ή άλλα ειδικά προβλήματα υγείας δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική και πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση.

Ο ΠΟΥ σημειώνει επίσης ότι τα παιδιά δεν πρέπει να φορούν μάσκα “όταν κάνουν αθλήματα ή σωματική δραστηριότητα, όπως τρέξιμο, άλμα ή παιχνίδι σε παιδική χαρά, έτσι ώστε να μην παρεμβαίνει στην αναπνοή τους” και καλεί για απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου.

Όσον αφορά τον τύπο της μάσκας, ο που εξηγεί ότι τα παιδιά που είναι υγιή μπορούν να φορούν μη ιατρική μάσκα ή μάσκα ιστών και τονίζει ότι ο ενήλικας που παρέχει τη μάσκα πρέπει να διασφαλίσει ότι η μάσκα ιστών είναι το σωστό μέγεθος και καλύπτει επαρκώς τη μύτη, το στόμα και το πηγούνι.

Share this story

More news

greektimes.ca