Περισσότερες οδικές προσκρούσεις κοντά σε πάρκα και σχολεία του Λαβάλ

Share this news article

Σε ένα πλαίσιο όπου ο αριθμός των νεαρών Λαβαλιωτών που υιοθετούν ενεργές μεταφορές είναι μεγαλύτερος από ποτέ, λόγω της ιδιαίτερης επιστροφής στο σχολείο, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εγκατάσταση 700 επιπλέον οδικών προσκρούσεων γύρο από πάρκα και δημοτικά σχολεία, προκειμένου να βελτιωθεί η χρηστικότητα των δρόμων.

“Η εφαρμογή των προσκρούσεων ταχύτητας αποτελεί μέρος του προγράμματος μέτρων ηρεμίας της κυκλοφορίας που ιδρύθηκε το 2016. Το μέτρο αυτό είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στη μείωση της ταχύτητας κυκλοφορίας. Προωθεί επίσης την ενεργή κινητικότητα, καθώς αυξάνει την αίσθηση ασφάλειας των πεζών και των ποδηλατών”, λέει ο Ray Khalil, Δημοτικός Σύμβουλος της περιοχής Sainte-Dorothée, και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και εκλεγμένος υπεύθυνος για τα χαρτοφυλάκια μηχανικής.

Προσκρούσεις ταχύτητας: μέτρα προσαρμοσμένα σε κάθε περιβάλλον

Μεταξύ του Οκτώβρη 2017 και Μάη 2018, Όλα τα Δημοτικά Σχολεία στην περιοχή του Λαβάλ επισκέφθηκαν από τον Δήμο με διπλό στόχο : να παρατηρήσουν συμπεριφορές και να έρθουν σε επαφή με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους. Έκτοτε, οι παρεμβάσεις έχουν πολλαπλασιαστεί για να τεθούν σε εφαρμογή μέτρα προσαρμοσμένα σε κάθε περιβάλλον: η μαζική εμφύτευση οδικών προσκρούσεων είναι μέρος αυτού του οράματος.

Από την έναρξη του προγράμματος και τα πρώτα επιτεύγματα πεδίου το 2017, Η πόλη έχει αναπτύξει μια ποικιλία μέτρων που κυμαίνονται από την τροποποίηση της σήμανσης έως την εγκατάσταση υπερυψωμένων διασταυρώσεων μέχρι την εγκατάσταση προσκρούσεων ταχύτητας. Τα πάρκα επηρεάζονται επίσης από τα ήδη ισχύοντα μέτρα.

Share this story

More news

greektimes.ca