Ζητούνται δάσκαλοι Ελληνικών παραδοσιακών χορών και τυμπάνων στο Μόντρεαλ

Share this news article

Άτομα με εμπειρία και άδεια εργασίας για να διδάξουν στη Συμπληρωματική Εκπαίδευση

Οι παραδοσιακοί χοροί κάποτε μαθαίνονταν στις πλατείες, στα πανηγύρια. Τώρα πια οι παραδοσιακοί χοροί θέλουν δάσκαλο, ο οποίος μεταφέρει στην τάξη το κέφι που υπάρχει στις πλατείες.

Τα σχολεία Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ χρειάζονται άτομα που γνωρίζουν τα βήματα, τις μελωδίες και ταυτόχρονα μπορούν να μεταδώσουν στα παιδιά το νόημα κάθε χορού, να συνδέσουν τα είδη του χορού με γεωγραφικές περιοχές και περιστάσεις.

Ιδανικοί δάσκαλοι παραδοσιακών χορών είναι άτομα που ήταν μέλη σε συλλόγους ή έχουν αποφοιτήσει από σχολή Φυσικής Αγωγής ή έχουν αποκτήσει εμπειρία με άλλο τρόπο. Απαραίτητη προϋπόθεση η άδεια εργασίας για τον Καναδά, καθώς προβλέπεται αμοιβή.

Οι σημερινοί χοροί έχουν τις ρίζες τους στην αρχαιότητα. Στην Μινωική Κρήτη οι νέοι και οι νέες χόρευαν για να καλωσορίσουν την Άνοιξη, στην Κλασική Ελλάδα τα κορίτσια χόρευαν στις Καρυές προς τιμήν της Αρτέμιδος και στα Παναθήναια προς τιμήν της Αθηνάς.

Στα χρόνια του Βυζαντίου αλλάζουν οι εορτασμοί λόγω της θρησκείας αλλά οι χοροί παραμένουν. Η πολιτιστική κληρονομιά σώζεται μέσα από την επανάληψη των βημάτων. Κατά την Η Οθωμανική αυτοκρατορία οι χοροί διαδίδονται με άλλους συμβολισμούς, στέλνοντας το μήνυμα της ανεξαρτησίας και της περηφάνιας. Είναι οι ίδιοι χοροί, από αιώνα σε αιώνα που μεταβάλλονται παραμένοντας ουσιαστικά ίδιοι.

Όλοι οι παραδοσιακοί χοροί συνδέουν τις ψηφίδες της ελληνικής ιστορίας, και παραδίδονται σήμερα στους νεότερους, έχοντας άλλο νόημα. Για τον Ελληνισμό της Παροικίας οι παραδοσιακοί χοροί γίνονται σύνδεσμος με τις προηγούμενες γενιές.

** Τα άτομα που θέλουν να διδάξουν παραδοσιακούς χορούς και τύμπανα, παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό στη διεύθυνση kkiryakidis@hcgm.org ή στα κεντρικά γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μοντρεάλ, 5777 Wilderton Ave, H3W 2V7 υπ’ όψιν κυρίας Καίτης Κυριακίδου.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 514-738-2421 εσωτ. 115 και 116.

Share this story

More news

greektimes.ca