$1.36 Εκατομμύρια ακριβότερη η ανέγερση της Παναγίτσας με πολλά προβλήματα κατασκευής [VIDEO]

ENGLISH FOLLOWS

Του Δημήτρη Παπαδόπουλου

Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν στελέχη της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ στις 19 Φεβρουαρίου 2018 σε μέσα ενημέρωσης και στο κοινό, έγινε γνωστό ότι το τελικό κόστος για την ανέγερση του Ιερού Ναού Κοίμησης της Θεοτόκου (“Παναγίτσα”) που καταστράφηκε από πυρκαγιά το 2015, ανέρχεται στα $4.600.978, δηλαδή, 1 εκατομμύριο περισσότερο από τις αρχικές προβλέψεις. Η ασφάλεια κάλυψε $3.238.111.

Στη συνέντευξη τύπου παραδέχτηκε η Κοινότητα ότι υπάρχουν πάρα πολλά αρχιτεκτονικά λάθη και προβλήματα, τα οποία τα συζητάνε με τους εργολάβους, αρχιτέκτονες και δικηγόρους ώστε να βρεθούν λύσεις. Μεταξύ άλλων, η σκεπή μπάζει νερό και σπάσανε σωλήνες νερού, με αποτέλεσμα το νερό και οι πλημμύρες να προκαλούν πολλές ζημιές.

Μολονότι ότι σήμερα το ποσό της ανέγερσης ανέρχεται στα $4.6 Εκατομμύρια, η Κοινότητα ανέφερε ότι πρόσλαβε την εταιρία που τους παρουσίασε το φτηνότερο κόστος την εποχή εκείνη γι’ αυτά τα έργα.

Το όνομα του πολιτικού μηχανικού Γιάννη Βάθη επικαλέστηκε επανειλημμένες φορές στην συνέντευξη τύπου, ο οποίος προσφέρθηκε να κάνει τα σχέδια δωρεάν και ήταν παρόν στην αίθουσα.

Μιας και αναφέρθηκε τόσες φορές το όνομα του Πολιτικού Μηχανικού Γιάννη Βάθη, οι δημοσιογράφοι όλων των Μεγάλων Ελληνικών Μέσων Ενημέρωσης Επιρροής της παροικίας (Mike-FM 105.1, CFMB 1280 AM και εφημερίδα ΧΡΟΝΙΚΑ) ζήτησαν ευθέως ότι επιθυμούν να ακούσουν την άποψή του, ενώ ο εκδότης της εβδομαδιαίας Εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ διαμαρτυρήθηκε ότι οι παρευρισκόμενοι δεν επιτρέπεται να είναι βουβοί εφόσον καλούνται στην αίθουσα.

Ο Πολιτικός Μηχανικός Γιάννης Βάθης αποπειράθηκε επανειλημμένες φορές να απαντήσει σε όλα όσα αναφέρθηκαν στο όνομά του και για τη συμμετοχή του, αλλά δεν του επετράπη να απαντήσει και του αφαιρέθηκε ο λόγος.

Τέλος, δεν επετράπη στην Εφημερίδα ΧΡΟΝΙΚΑ να θέσει ερώτηση μέσω του κυρίου Βάθη που εξουσιοδότησε ο Εκδότης στο όνομά της, ως εμπειρογνώμονας στον τομέα.

 

By Dimitri Papadopoulos

In a Press Conference presented by executives of the Hellenic Community of Montreal on 19 February 2018 before Local Greek Media and the public, it became known that the final cost to rebuilt The Dormition of Virgin Mary (“Panagitsa”) Church that was destroyed by fire in 2015, costed $4.600.978, 1 million more from the initial forecasts, while the Insurance company covered $3.238.111.

In the Press Conference, the Hellenic Community of Montreal admitted that there are a lot of architectural errors and many problems, which are being discussed with the contractors, architects and lawyers to find solutions. Among others, the roof leaks and water pipes break, as a result, water and floods cause a lot of damage.

Despite the fact that today the cost to rebuilt the church rised to $4.6M, the Organization said that it hired the company that presented to them the cheapest bid at the time for that job.

The name of Civil Engineer John Vathis which offered Technical Drawings free of charge, was repeatedly invoked during the Press Conference, was present in the Room.

Since the name of Civil Engineer John Vathis was mentioned so many times in the Press Conference, the journalists of all Influential Greek Media of the Community (MikeFM 105.1 FM, CFMB 1280 AM and newspaper The Montreal Greek Times) specifically asked they wish to hear his opinion, while the Publisher of the Greek weekly TA NEA said that from the moment the conference is open for anyone to attend, attendees cannot be asked to remain silent.

Civil Engineer John Vathis attempted repeatedly to answer what was being said at the Press Conference concerning his involvement and his name, but was not allowed to answer and cut.

In conclusion, The newspaper “The Montreal Greek Times” was refused the right to ask a question via Mr. Vathis who was authorized by it’s Publisher to act on its behalf as a subject-matter expert.

Watch video of the entire Press Conference:
(missing less than a minute, the time it took to change tapes at tape end)

 

 

Share this story

2 Comments on "$1.36 Εκατομμύρια ακριβότερη η ανέγερση της Παναγίτσας με πολλά προβλήματα κατασκευής [VIDEO]"

  1. Interesting that Mr Vathis was not allowed to answer some questions or was not allowed to give his point of view. Based on that article looks like there’s a conflit of interest between the HCGM and the contrators of our Panagitsa. It’s no surprise that our Church went overbudget to all of us. No one knows what’s hidding in all that saga. It seems that the truth hurts some of the people.

  2. It seems that over budget, faulty workmanship is becoming the standard in Quebec. Now the Greek population will have on their hands a mini version of the Olympic Stadium. Why am I not surprised? Decisions made at times of emotional turmoil rarely turn out positive. I ask myself what possessed the Hellenic Community to go ahead with the rebuilding of the church. Yes I understand that their is an emotional bond to the church, but lets look at things a little past that. The Greek population in Park Extension has slowly migrated away from the borough, is not one Church is not enough to service the remaining Greek community? The land could have been used to build some type of community center, or a recreation center, it could have been developed as low income housing. the land could have been sold to the city, a developer and in addition to the money received from the insurance and the sale of the property, the Hellenic Association would have had a great deal of money to add to their coffers and use it towards something that could have helped all the Greek community while still honoring the old church. Just saying….

Leave a comment

Your email address will not be published.