Υποχρεωτική εργασία από το σπίτι για υπαλλήλους γραφείου στο Κεμπέκ έως τις 10 Ιανουαρίου 2021

Teleworking from home/ Alexey Zhilkin

Share this story

Creative commons photo/alexeyzhilkin

Η κυβέρνηση του Κεμπέκ ανακοίνωσε ότι μεταξύ 17 Δεκεμβρίου 2020 και 10 Ιανουαρίου 2021, όλοι οι εργαζόμενοι που εκτελούν διοικητικά καθήκοντα ή κάνουν εργασίες γραφείου θα πρέπει να κάνουν εργασία από το σπίτι, εκτός αν η φυσική παρουσία τους θεωρείται απαραίτητη για την επιχείρηση του εργοδότη. Η κυβέρνηση εξήγησε ότι αυτό που είναι ουσιαστικό θα αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη. Ωστόσο, σημειώνουμε ότι οι εργοδότες θα θέλουν να ερμηνεύσουν αυτή την έννοια περιοριστικά για να εξασφαλίσουν τη συνεχή συμμόρφωση με τις κυβερνητικές εντολές.

Η υπουργική απόφαση 2020-105 δημοσιεύθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2020 και έχει ως εξής Όσον αφορά τον κανόνα εργασίας από το σπίτι:

“Ότι όλοι οι υπάλληλοι επιχειρήσεων, οργανισμών ή φορέων της δημόσιας διοίκησης που εκτελούν διοικητικά καθήκοντα ή εργασίες γραφείου συνεχίζουν να το κάνουν με τηλεργασία, από την ιδιωτική τους κατοικία ή το ισοδύναμό τους, εκτός από τους υπαλλήλους των οποίων η παρουσία είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της δραστηριότητας της επιχείρησης, του οργανισμού ή του οργανισμού”

Share this story

More news

greektimes.ca