Ανανέωση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στο Δήμο του Μόντρεαλ

Downtown photo by user15324492
Share this news article

Downtown photo by user15324492

Σύμφωνα με τον νόμο περί Πολιτικής Ασφάλειας, στις 10 Ιανουαρίου 2021, η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου του Μόντρεαλ ανανέωσε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για περίοδο 5 ημερών στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ.

Από τις 27 Μαρτίου η τοπική κατάσταση έκτακτης ανάγκης χορηγεί εξαιρετικές εξουσίες για την αντιμετώπιση της κρίσης που μαστίζει επί του παρόντος την πόλη, ιδίως προωθώντας την κινητοποίηση των υλικών και ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται.

Ο Δήμος του Μόντρεαλ συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με τις ομάδες εμπειρογνωμόνων του Κέντρου Συντονισμού των Έκτακτων Μέτρων, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και του Νοσοκομειακού Δικτύου για να παίρνει αποφάσεις.

Share this story

More news

greektimes.ca