Η Air Canada απολύει άλλους 1700 υπαλλήλους, καθώς μειώνει την χωρητικότητα πτήσης κατά 25%.

Air Canada file photo by Ken Fielding licensed under CC BY-SA 3.0
Share this news article

Air Canada file photo by Ken Fielding licensed under CC BY-SA 3.0

Η Air Canada αναφέρει ότι μειώνει την χωρητικότητα για το πρώτο τρίμηνο κατά 25 τοις εκατό, κίνηση που σημάνει την απώλεια περίπου 1.700 θέσεων εργασίας στον εθνικό αερομεταφορέα του Καναδά.

Η αεροπορική εταιρία που εδρεύει στο Μόντρεαλ αναφέρει ότι οι περικοπές θα επηρεάσουν επίσης περισσότερους από 200 υπαλλήλους στους ταχυμεταφορείς του Air Canada Express.

Η Air Canada αναφέρει ότι με τις περικοπές η χωρητικότητά της κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 θα είναι περίπου 20 τοις εκατό από αυτό που λειτούργησε το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Share this story

More news

greektimes.ca