Το τσεκούρι έπεσε στο CJAD 800 AM: Η Bell Media επιβεβαιώνει τον περιορισμένο αριθμό περικοπών θέσεων εργασίας.

CJAD live. Photo by ycanada_news licensed under CC BY 2.0
Share this news article

CJAD live. Photo by ycanada_news licensed under CC BY 2.0

Το τσεκούρι έπεσε στο CJAD 800 AM: Η Bell Media επιβεβαιώνει τον περιορισμένο αριθμό περικοπών θέσεων εργασίας.

Η Bell Media δεν παρείχε ακόμα λεπτομέρειες σχετικά με τις μειώσεις του προσωπικού ή τις αλλαγές στον ραδιοφωνικό σταθμό CJAD 800 AM.

Ο ιδιοκτήτης Bell Media τη Δευτέρα επιβεβαίωσε ότι έχει κάνει περιορισμένο αριθμό μειώσεων προσωπικού, πολλές από τις οποίες είναι ρόλοι εκφωνητών ύστερα από αποφάσεις αλλαγής προγραμματισμού στον ραδιοφωνικό σταθμό μεσαίων κυμάτων στο Μόντρεαλ.

Οι αλλαγές αντικατοπτρίζουν την απλοποιημένη λειτουργική δομή της Bell Media σε κάθε επίπεδο, δήλωσε η εκπρόσωπος Βανέσα Ντάμχα. Δεν παρείχε άλλες λεπτομέρειες.

Bell Media τώρα διοικείται από τον Πρόεδρο Γουέιντ Όστερμαν μετά την αναχώρηση του Ράντι Λένοξ.

Share this story

More news

greektimes.ca