Οι μη επιδοτούμενοι παιδικοί σταθμοί του Κεμπέκ σε απεργία στις 9 Ιουνίου

Daycare (Photo by Saravut Whanset)
Share this news article

Daycare (Photo by Saravut Whanset)

 

Οι μη επιδοτούμενοι παιδικοί σταθμοί του Κεμπέκ θα είναι κλειστά στις 9 Ιουνίου λόγω απεργίας των 250 μελών της Ένωσης που λένε ότι είναι απογοητευμένοι από το “πείσμα” της επαρχιακής κυβέρνησης.”

Η Συμμαχία των ιδιωτικών μη επιδοτούμενων παιδικών σταθμών του Κεμπέκ (AQGPNS) δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν κατάφερε να προτείνει βιώσιμες λύσεις για τα θέματα παιδικής μέριμνας στην επαρχία.

Το AQGPNS δήλωσε ότι το μη επιδοτούμενο δίκτυο είναι “στα πρόθυρα της εξαφάνισης” και έχει πάνω από 30.000 κενές θέσεις, ενώ το επιδοτούμενο δίκτυο έχει έλλειψη 51.000 θέσεις.

Η Ένωση κάλεσε την κυβέρνηση να “εφαρμόσει την καθολικότητα… επιτρέποντας στους γονείς να πληρώνουν το ίδιο ποσοστό παντού στο δίκτυο, επιδοτούμενα ή όχι” και να μετατρέπουν θέσεις των μη επιδοτούμενων ημερήσιων φροντίδων σε επιδοτούμενες θέσεις.

Άλλα αιτήματα περιλαμβάνουν την παροχή ειδικών υπηρεσιών στους γονείς και την αλλαγή της ” περιοριστικής φύσης των προσκλήσεων υποβολής προσφορών, η οποία κατανέμει το 85 τοις εκατό των θέσεων σε (επιδοτούμενα) κέντρα παιδικής φροντίδας.”

Share this story

More news

greektimes.ca