Μετά από πάνω από ένα μήνα, η απεργία σε μεγάλο εργοστάσιο επεξεργασίας κοτόπουλου του Κεμπέκ τελείωσε

Chicken slaughterhouse. (Photo by davit85)
Share this news article

Chicken slaughterhouse. (Photo by davit85)

Η εργασιακή διένεξη σε ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια επεξεργασίας κοτόπουλου του Κεμπέκ έχει λήξει.

Το Σάββατο, 66 τοις εκατό των μελών της Ένωσης που εργάζονται στο σφαγείο Exceldor ψήφισαν υπέρ ενός σχεδίου πρότασης που υποβλήθηκε από διαμεσολαβητές του Υπουργείου Εργασίας.

Οι περίπου 550 εργαζόμενοι στο εργοστάσιο του St-Anselme θα έχουν μια νέα συλλογική σύμβαση για μια εξαετή περίοδο, αναδρομική από την 1η Αυγούστου 2020.

“Μόλις υπογραφεί αυτή η συμφωνία, ο εργοδότης αναλαμβάνει να ευαισθητοποιήσει τους εργοδηγούς του για να εξασφαλίσει πιο δίκαιη διαχείριση”, δήλωσε το συνδικάτο. “Επιπλέον, η Ένωση και ο εργοδότης συμφώνησαν να συνεργαστούν μαζί με το υπουργείο εργασίας σε τακτική βάση για την αποκατάσταση καλύτερων εργασιακών σχέσεων”.

Τα μέλη της Ένωσης απεργούν από τις 23 Μαΐου.

Share this story

More news

greektimes.ca