Ανακοινώθηκε επίσημα δημιουργία νέας ομάδας για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ

Share this news article

 

Press Release in Greek follows below — Δελτίου Τύπου στα Ελληνικά πιο κάτω.

 

 

PRESS RELEASE, MAY 8, 2019

 

LAUNCH OF A NEW TEAM FOR THE BOARD OF DIRECTORS

HELLENIC COMMUNITY OF GREATER MONTREAL

 

It is a truly historic moment that we announce a new team of 51 candidates for the Boards of the HCGM, including the 24 members for the main Board of Directors and the 27 members (9 each) for the three Regional Boards in Montreal, Laval and South Shore.

It is historic because of the fact that the vast majority  of our 24 Board nominees are  born in Canada; there are many more young people;  a very large percentage are women;  and the team leader running for President, for the first in the HCGM’s 113 year history, is a woman, Ms. Annie Koutrakis.  (See bio)

This group truly represents the transition from the first generation of Greeks in Montreal to the second and third, with many Socrates-Demosthenes, Aristotelis, Platon-Omeros and St. Nicholas School  graduates and parents on our Team.

But even more important is the fact that this is a group of highly qualified professionals and business people including a good mix of mostly new candidates with some experienced former Board members representing every group that has served on the Board over the past 25 years.  This is a great display of unity; people from different backgrounds who believe in their Community and want to give of themselves for the benefit of the HCGM.  They are volunteering to work for all 67,000 Greeks in Greater Montreal, and to promote Hellenism throughout Quebec and Canada, and Greek interests worldwide.

 

The Team’s name is:   Συμμετέχω

In English “I Participate”

The Team’s theme is:  Forward Together – Μαζί Πάμε Μπροστά  

 

Our Principles and Values are:

 • Openness
 • Participation by Members
 • Excellent Services
 • Growth in Membership, Revenue and Services

 Our Mandate and Mission is:

To grow the HCGM by engaging all members to serve current and future generations by enhancing our educational, religious, cultural and social services, while improving our finances.

Summary of Our Team’s Priorities:

Improve the HCGM’s Image and Re-Brand it by implementing the following Initiatives and Building on the HCGM’s many strengths.

 1. Conduct a Strategic Review
 2. Involve Members to Actively Participate
 3. Achieve Financial Stability
 4. Maintain Educational Excellence
 5. Expand Social Services in Line with Growing Needs
 6. Actively Involve Our Youth
 7. Improve and Fully Exploit Our Assets
 8. Expand Cultural Activities
 9. Enhance Partnerships and Cooperation with Affiliated Organizations

 

 Annie Koutrakis Biography

Annie Koutrakis has actively served the Greek community over the past 25 years, starting with the Parents Committee of Demosthenes and the Board of the Greek Orthodox Community of Laval, including as Treasurer.  Annie also served on the Board of the CLSC in Chomedey.  She then served on the Hellenic Community of Montreal’s Board as Vice President Marketing, and Treasurer.

In her professional life, Annie is Vice President, Branch Manager, Advisor Services, of a large investment firm, responsible for almost 100 people in downtown Montreal.

More information on the Συμμετέχω Team will be rolled out over the following days, including the Members and the Detailed Program, and the candidates will be available for interviews.

For more information, please contact Constance Karvelas at 514 212 9523 or at constance@ckameleon.com

Ο Έλληνας της Χρονιάς Δρ. Απόστολος Παπαγεωργίου με την ταμία της Ελληνικής Κοινότητας Μόντρεαλ κα. Άννα Κουτράκη (2003)

 


 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 8 ΜΑΪΟΥ 2019

 

ΝΕΑ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ

 

Η ανακοίνωση της δημιουργίας της ομάδας μας αποτελούμενης από 51 υποψηφίους αποτελεί ιστορική στιγμή για τα Συμβούλια της ΕΚΜΜ. Η ομάδα περιλαμβάνει 24 υποψήφια μέλη για το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο και 27 υποψήφια μέλη  (9 το καθένα) για τα τρία Περιφερειακά Συμβούλια του Μοντρεάλ, του Λαβάλ και της Νότια Ακτής.

Είναι ιστορική στιγμή επειδή για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΚΜΜ η συντριπτική πλειοψηφία των 24 υποψηφίων του Συμβουλίου αποτελείται από νέους ανθρώπους που έχουν γεννηθεί στον Καναδά. Ηγέτης της ομάδας και υποψήφια για την προεδρία, για πρώτη φορά στην 113χρονη πορεία της ΕΚΜΜ, είναι μία γυναίκα, η κυρία Aννη Κουτράκη.

Η ομάδα αυτή αντιπροσωπεύει την ουσιαστική μετάβαση από την πρώτη γενιά των Ελλήνων του Μοντρεάλ στη δεύτερη και την τρίτη. Τα περισσότερα από τα μέλη της είναι απόφοιτοι των Ελληνικών σχολείων, “Σωκράτης-Δημοσθένης”, “Αριστοτέλης”, “Πλάτων-Όμηρος” και “Άγιος Νικόλαος”, ενώ πολλοί είναι γονείς μαθητών των σχολείων μας.

Ακόμα σημαντικότερο είναι το γεγονός ότι η ομάδα αποτελεί μια συσπείρωση νέων ανδρών και γυναικών με αγάπη για τον Ελληνισμό, υψηλή επαγγελματική κατάρτιση και όρεξη για δουλειά, γύρω από έναν πυρήνα ανθρώπων με γνώση και μεγάλη εμπειρία στα κοινά. Μερικοί από τους υποψηφίους μας έχουν υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης στα Διοικητικά Συμβούλια της κοινότητάς μας τα τελευταία 25 χρόνια, εκπροσωπώντας τα μέλη της παροικίας μας. Η ομάδα μας αποτελεί έμπρακτο δείγμα της ενότητας που μας διακρίνει. Άνθρωποι που πιστεύουν στις δυνατότητες της κοινότητάς μας, θέλουν να προσφέρουν και να δουλέψουν προς όφελος της ΕΚΜΜ, και των 67.000+ Ελλήνων του μείζονος Μοντρεάλ και να προωθήσουν τον Ελληνισμό στο Κεμπέκ, τον Καναδά, καθώς και τα ελληνικά συμφέροντα σε όλο τον κόσμο.

Το όνομα της ομάδας είναι:  Συμμετέχω

Σύνθημά μας είναιForward Together – Μαζί Πάμε Μπροστά

Αρχές και αξίες:

 • Ανοιχτοί σε νέες ιδέες
 • Συμμετοχή των μελών
 • Παροχή υπηρεσιών άριστης ποιότητας
 • Αύξηση των ενεργών μελών, των εσόδων και ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών

 Εντολή και αποστολή μας:

Η ανάπτυξη της ΕΚΜΜ μέσω της ενεργής συμμετοχής των μελών της και της προσφοράς υπηρεσιών στις παρούσες και μελλοντικές γενιές, ενισχύοντας τις εκπαιδευτικές, θρησκευτικές, πολιτιστικές και κοινωνικές υπηρεσίες, με παράλληλη βελτίωση των οικονομικών της κοινότητας.

Προτεραιότητες ομάδας:

Βελτίωση της εικόνας της ΕΚΜΜ και επαναπροσδιορισμός της μέσα από τις ακόλουθες πρωτοβουλίες, που δημιουργούν πάνω στα ισχυρά σημεία της ΕΚΜΜ.

 1. Διεξαγωγή Στρατηγικής Επισκόπησης
 2. Προσέγγιση μελών με σκοπό την πιο ενεργή συμμετοχή τους στα κοινά
 3. Επίτευξη χρηματοοικονομικής σταθερότητας
 4. Διατήρηση της άριστης ποιότητας στην εκπαίδευση
 5. Περαιτέρω ανάπτυξη των κοινωνικών υπηρεσιών σε συνάρτηση με τις αυξημένες ανάγκες
 6. Προσέγγιση και ενεργοποίηση της νεολαίας
 7. Πλήρης εκμετάλλευση και βελτίωση της συντήρησης των περιουσιακών στοιχείων της ΕΚΜΜ.
 8. Επέκταση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων
 9. Ενίσχυση της συνεργασίας με άλλους φορείς και οργανώσεις

 

 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα της Aννη Κουτράκη

Η Aννη Κουτράκη έχει υπηρετήσει ενεργά την Ελληνική Παροικία τα τελευταία 25 χρόνια, ξεκινώντας από την Επιτροπή Γονέων του Σχολείου “Δημοσθένης” και το Συμβούλιο της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας του Laval, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του Ταμία. Η Annie έχει υπηρετήσει επίσης στο Συμβούλιο του CLSC στο Chomedey. Στη συνέχεια υπηρέτησε στην Ελληνική Κοινότητα του Μοντρεάλ ως Αντιπρόεδρος, Γραμματέας Μάρκετινγκ και Ταμίας.

Στην επαγγελματική της ζωή, η Aννη είναι Αντιπρόεδρος, Διευθύντρια Υποκαταστήματος και Σύμβουλος Υπηρεσιών, σε μεγάλη εταιρεία επενδύσεων, έχοντας την ευθύνη για σχεδόν 100 άτομα στο υποκατάστημα στο κέντρο του Μοντρεάλ.

Περισσότερες πληροφορίες για την ομάδα Συμμετέχω θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες, συμπεριλαμβανομένων των μελών, του λεπτομερούς προγράμματος κλπ. Τα μέλη θα είναι διαθέσιμα για συνεντεύξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Κωνσταντίνα Kαρβελά (Constance Karvelas) στο 514 212 9523 ή στο constance@ckameleon.com

Η ταμίας της Ε.Κ.Μ κα. Άννα Κουτράκη προσφέρει την ειδική υποτροφία της Κοινότητας στην πολυβραβευμένη Λουκία Μαρία Μήτσου, φοιτήτρια της ιατρικής και απόφοιτος του σχολείου «Σωκράτης» (2004)

 

Share this story

More news

greektimes.ca