Σημαντική μείωση των καναδικών πωλήσεων αυτοκινήτων το 2022

New cars for sale in a parking. (Photo by agafapaperiapunta)

New cars for sale in a parking. (Photo by agafapaperiapunta)

Εάν η τάση συνεχιστεί, οι πωλήσεις οχημάτων στον Καναδά θα υπολείπονται του 1,5 εκατομμυρίου για πρώτη φορά από το 2009. Τα διαρκή προβλήματα της αλυσίδας εφοδιασμού, η έλλειψη αποθεμάτων και η αύξηση των επιτοκίων έχουν επιβραδύνει σημαντικά τις πωλήσεις φέτος.

Στις 7 Δεκεμβρίου, η Τράπεζα του Καναδά αύξησε το επιτόκιο μίας ημέρας στο 4,25%, το υψηλότερο από το 2008, πριν από τη Μεγάλη Ύφεση. Εν τω μεταξύ, η Scotiabank ανέφερε ότι ο πληθωρισμός των νέων οχημάτων ήταν 7,9% τον Οκτώβριο, τον πιο πρόσφατο μήνα για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Ταυτόχρονα, ο γενικός πληθωρισμός ήταν 6,9% τον ίδιο μήνα.

Οι περισσότεροι αναλυτές πιστεύουν ότι τα αποθέματα και οι πωλήσεις θα αυξηθούν στο τέλος του 2023 και όχι νωρίτερα. Η ανάκαμψη των πωλήσεων το 2023 θα φέρει το σύνολο των πωληθέντων οχημάτων πάνω από τα επίπεδα του 2022, αλλά όχι ακριβώς στα 1,68 εκατομμύρια μονάδες του 2021. Η Scotiabank αναμένει ότι οι καναδικές πωλήσεις θα φθάσουν τα 1,65 εκατομμύρια το 2023.

More news

greektimes.ca