Επόμενο ξεπούλημα μεταχειρισμένων ειδών νοικοκυριού στο Ville Saint-Laurent: 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου

Garage Sale (Ville Saint-Laurent Handout Photo)
Share this news article

Garage Sale (Ville Saint-Laurent Handout Photo)

Τα νοικοκυριά στο Ville Saint-Laurent καλούνται να συμμετάσχουν σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες που ισχύουν στο επόμενο ξεπούλημα μεταχειρισμένων ειδών νοικοκυριού (Garage Sale) που επιτρέπεται στην περιοχή, το Σάββατο 4, την Κυριακή 5 και τη Δευτέρα 6 του Σεπτεμβρίου 2021.

Το Ville Saint-Laurent θα δημοσιεύσει τον κατάλογο των διευθύνσεων που δήλωσαν συμμετοχή και τους τύπους αντικειμένων προς πώληση.

Οι κυνηγοί ευκαιριών θα μπορούν επίσης να κάνουν αναζήτηση ανά τύπο στοιχείου ή ανά δρόμο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή για κινητά που είναι διαθέσιμη στο iTunes ή στο Google Play.

Είναι δυνατόν να εγγραφείτε για το Σαββατοκύριακο στο montreal.ca/saint-laurent

Share this story

More news

greektimes.ca