Η Γενική Κυβερνήτης του Καναδά καλωσορίζει τέσσερις νέους πρεσβευτές στον Καναδά

Governor General of Canada during credential ceremony at Rideau Hall on September 9 2021. (GG PHOTO)
Share this news article

Governor General of Canada during credential ceremony at Rideau Hall on September 9 2021. (GG PHOTO)

Στις 9 Σεπτεμβρίου, Η Γενική Κυβερνήτης του Καναδά Mary May Simon, καλωσόρισε τέσσερις νέους πρεσβευτές στον Καναδά σε μια επίσημη τελετή διαπιστευτηρίων που πραγματοποιήθηκε στο Rideau Hall.

Κατά την άφιξή τους στον Καναδά και πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους, οι νέοι ύπατοι αρμοστές και πρεσβευτές πρέπει να υποβάλουν τα διαπιστευτήριά τους στον γενικό κυβερνήτη. Το διαπιστευτήριο είναι το επίσημο έγγραφο που ορίζει έναν διπλωμάτη ως πρέσβη ή ύπατο αρμοστή σε άλλη χώρα.

Αυτού του είδους οι τελετές καταδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο γενικός κυβερνήτης στην εκπροσώπηση του Καναδά, στην οικοδόμηση σχέσεων με άλλα έθνη για την επίτευξη κοινών στόχων και στην προώθηση της ποικιλομορφίας και της αποδοχής.

Οι ακόλουθοι νέοι πρεσβευτές παρουσίασαν τα διαπιστευτήριά τους

 • Oleg Vladimirovich Stepanov
  Πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας
 • Bafétigué Ouattara
  Πρέσβης της Δημοκρατίας της Ακτής Ελεφαντοστού
 • Andrea Ferrari
  Πρέσβης της Ιταλικής Δημοκρατίας
 • Hlynur Guðjónsson
  Πρέσβης της Δημοκρατίας της Ισλανδίας

Μία από τις κύριες αρμοδιότητες του γενικού κυβερνήτη είναι να εκπροσωπεί τον Καναδά στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
Οι Ύπατοι Αρμοστές από χώρες για τις οποίες η Αυτού Μεγαλειότης Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ δεν είναι αρχηγός κράτους και οι πρέσβεις πρέπει να καλωσορίζονται επίσημα στον Καναδά από τον Γενικό Κυβερνήτη πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους.
Ο Ύπατος Αρμοστής είναι εκπρόσωπος μιας χώρας της Κοινοπολιτείας.
Πρέσβης είναι ο εκπρόσωπος μιας χώρας που δεν ανήκει στην Κοινοπολιτεία.
Σήμερα υπάρχουν πάνω από 180 διαπιστευμένες αποστολές στον Καναδά.

Share this story

More news

greektimes.ca