Οι ηλικιωμένοι του Λαβάλ θα έχουν μία ακόμη φωνή

Happy group of mature people enjoying activities. (Photo by lucigerma)

Share this story

Happy group of mature people enjoying activities. (Photo by lucigerma)

 

Σε πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ο Δήμος του Λαβάλ επικύρωσε τη δημιουργία μιας συμβουλευτικής επιτροπής ηλικιωμένων του Λαβάλ. Με τη δημιουργία αυτής της επιτροπής, ο Δήμος επιθυμεί να κατανοήσει καλύτερα την πραγματικότητα και τις ανησυχίες αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 20% του πληθυσμού του Λαβάλ.

Η εντολή της επιτροπής θα είναι να μελετά και να διατυπώνει γνώμες ή συστάσεις σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα που καθορίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή και αφορά τα θέματα των ηλικιωμένων του Laval.

Η επιτροπή αυτή θα προστεθεί σε αυτές που ήδη λειτουργούν το 2019, δηλαδή: τη συμβουλευτική επιτροπή νεολαίας, τη συμβουλευτική επιτροπή διαπολιτισμικών σχέσεων και το συμβούλιο γυναικών του Λαβάλ. Ήδη μέσω της ευθύνης που ανατέθηκε στην περιφερειακή σύμβουλο της περιοχής Souvenir-Labelle, κα Sandra El-Helou, οι ηλικιωμένοι είχαν μια ισχυρή φωνή στο δημοτικό συμβούλιο για να τους εκπροσωπεί.

 

“Ο Δήμος του Λαβάλ φέρει με υπερηφάνεια τον τίτλο του Δήμου Φιλικού προς τους Ηλικιωμένους (MADA), ο οποίος επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον μας να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες και τα ζητήματα των ηλικιωμένων που ζουν στο Laval. Αυτή η επιτροπή θα μπορέσει να εμβαθύνει τον προβληματισμό μας και να μας εμπνεύσει με μέτρα και αποφάσεις που σέβονται την πραγματικότητα αυτού του πληθυσμού, αποφάσεις όπως αυτές που μας οδήγησαν στην αύξηση των επιδοτήσεων για την κατ’ οίκον φροντίδα και στη χορήγηση δωρεάν δημόσιων μεταφορών. Αυτοί οι ηλικιωμένοι βοήθησαν να γίνει το Λαβάλ μια ευημερούσα και φιλόξενη πόλη και τους είμαστε υπόχρεοι”.

– Marc Demers, Δήμαρχος του Λαβάλ

Πρόσκληση για υποψηφίους

Ο Δήμος προκηρύσσει επί του παρόντος διαγωνισμό για την πλήρωση των διαφόρων θέσεων στην επιτροπή αυτή. Πέντε έως επτά μέλη που αντιπροσωπεύουν την ποικιλομορφία των ηλικιωμένων του Λαβάλ ή έχουν σχετική εμπειρογνωμοσύνη ή εμπειρία με αυτή την πελατεία θα προσληφθούν τις επόμενες εβδομάδες. Τα μέλη θα επιλεγούν με βάση την προσωπική και επαγγελματική τους εμπειρία. Τα μέλη θα προσλαμβάνονται για περίοδο δύο ετών και θα μπορούν να ανανεώνονται. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 1η Οκτωβρίου 2021. Η υποβολή υποψηφιότητας πρέπει να γίνει στην ενότητα Γραμματεία Διακυβέρνησης του δικτυακού τόπου του Δήμου του Λαβάλ.

Λεπτομερείς αρμοδιότητες

  • Διασφάλιση μιας δυναμικής παρακολούθησης των αναγκών των ηλικιωμένων του Λαβάλ στους τομείς της δημοτικής αρμοδιότητας, ιδίως όσον αφορά τις επικοινωνίες, τις μεταφορές, τη στέγαση και τη διατήρηση θέσεων εργασίας,
  • Ανάπτυξη γνώσεων για δημοτικά θέματα που σχετίζονται με τα ζητήματα και τις ανησυχίες των ηλικιωμένων του Laval,
  • Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των δημοτικών αρχών σχετικά με τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι του Λαβάλ,
  • Πρόταση λύσεων για την κάλυψη των αναγκών των ηλικιωμένων του Λαβάλ που έχουν εντοπιστεί από τη δημοτική σκοπιά,
  • Κατάρτιση, σε συνεργασία με την Εκτελεστική Επιτροπή, ετήσιο σχέδιο εργασίας που καθορίζει τις προτεραιότητες της επιτροπής,
  • Να ενεργεί συμπληρωματικά και σε συνεργασία με τα υπάρχοντα συμβουλευτικά όργανα και οργανώσεις που εργάζονται με τους ηλικιωμένους του Λαβάλ και ,
  • Εκτέλεση κάθε άλλου καθήκον που του ανατίθεται από την Εκτελεστική Επιτροπή.

Share this story

More news

greektimes.ca