Δημιουργείται Υπουργείο Κυβερνοασφάλειας και Ψηφιακών Υποθέσεων στο Κεμπέκ

Cyber Security (Photo by RawPixel)
Share this news article

Cyber Security (Photo by RawPixel)

 

Πληροφορίες από το CNW Telbec

 

Το νομοσχέδιο 6 “Νόμος για την ίδρυση του Υπουργείου Κυβερνοασφάλειας και Πληροφορικής του Κεμπέκ και για την τροποποίηση άλλων διατάξεων”, το οποίο ψηφίστηκε από την Εθνοσυνέλευση του Κεμπέκ, αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κυβέρνησης. Αποτελώντας πλέον αυτοτελές πεδίο παρέμβασης του κράτους, η ψηφιακή τεχνολογία έχει καταστεί αναπόφευκτη και, κυρίως, προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Η καταπολέμηση των κυβερνοαπειλών και των κυβερνοεπιθέσεων αποτελεί πλέον αποστολή προτεραιότητας για το κράτος, το οποίο θα διασφαλίσει τη βέλτιστη προστασία της κυκλοφορίας των δημόσιων δεδομένων.

Αυτή η αξιοσημείωτη επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης έχει καταστεί απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες είναι διαισθητικές, γρήγορες και προσβάσιμες στο κοινό. Κάθε νέο βήμα οδηγεί σε δημόσιες υπηρεσίες 24/7 στο δάχτυλό σας.

 

Καινοτομία σε έναν ψηφιακό κόσμο

Το Υπουργείο Κυβερνοασφάλειας και Ψηφιακών Υποθέσεων του Κεμπέκ θα επιτρέψει τελικά στους Κεμπεκιώτες να συναλλάσσονται αποτελεσματικότερα με την κυβέρνηση στο διαδίκτυο. Ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ François Legault συνόψισε τους κύριους στόχους του υπουργείου στην ομιλία του κατά την έναρξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου. Επέμεινε στη βελτίωση των πρακτικών ασφαλείας για την προστασία του κράτους από κυβερνοεπιθέσεις και την αποτροπή της κλοπής δημόσιων δεδομένων.

Ο πρωθυπουργός υποσχέθηκε επίσης να αποσυνθέσει τις βάσεις δεδομένων της κυβέρνησης του Κεμπέκ, προκειμένου να εξυπηρετηθεί καλύτερα ο πληθυσμός και να βελτιωθεί η διαχείριση των υπουργείων, των οργανισμών και των δημόσιων ιδρυμάτων. Παρουσίασε επίσης ένα τολμηρό και πρωτοποριακό σχέδιο: την εφαρμογή μιας ψηφιακής ταυτότητας του πολίτη, η οποία θα επιτρέψει την απλουστευμένη πρόσβαση στις κυβερνητικές υπηρεσίες με πλήρη ασφάλεια.

Όπως ανακοινώθηκε κατά την κατάθεση του νομοσχεδίου, το προσωπικό του νέου τμήματος θα είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού ομάδων που εργάζονται σήμερα στο Υπογραμματεία του Γενικού Διευθυντή Πληροφορικής και Ψηφιακού Μετασχηματισμού, το οποίο υπάγεται στο Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών, και Τεχνολογικών υποδομών Κεμπέκ. Οι διευθυντές των δύο οργανισμών έχουν ήδη ξεκινήσει τις προπαρασκευαστικές εργασίες για τη συγχώνευση και διαθέτουν όλους τους απαραίτητους πόρους για να διασφαλίσουν ότι ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022.

“Η υιοθέτηση του νομοσχεδίου 6 επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνησή μας δίνει στον εαυτό της όλα τα μέσα για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη διαχείριση των πληροφοριακών πόρων της και την κυβερνοασφάλεια των δημόσιων δεδομένων. Αρκετά βασικά στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να ανταποκριθούμε σε αυτά τα ζητήματα τέθηκαν σε εφαρμογή κατά την επικαιροποίηση του νόμου σχετικά με τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση των πληροφοριακών πόρων των δημόσιων οργανισμών τον Ιούνιο του 2021. Γνωρίζω ότι θα μπορούμε να βασιστούμε στην εμπειρογνωμοσύνη των ομάδων της Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών, και Τεχνολογικών υποδομών Κεμπέκ για να καταστήσουμε αυτό το υπουργείο πρότυπο αριστείας στους τομείς της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της ψηφιακής τεχνολογίας”.

Éric Caire, Υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Κυβέρνησης του Κεμπέκ

Share this story

More news

greektimes.ca