Αναβλήθηκε η ετήσια ΓΣ της Κοινότητας για δεύτερη συνεχή φορά λόγω μη απαρτίας

Share this news article

Στις 11 Φεβρουαρίου 2018 προσήλθαν μόνο 61 μέλη στην αίθουσα του Ευαγγελισμού, ενώ για την ύπαρξη απαρτίας απαιτούνταν τουλάχιστον 100 μέλη, επομένως η Γενική Συνέλευση αναβλήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας και προγραμματίστηκε Εξ Αναβολής ΓΣ στις 21 Φεβρουαρίου 2018 στο Κοινοτικό Κέντρο.

Ο κύριος Τσαντρίζος διαμαρτυρήθηκε στο γεγονός που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν κάλεσε Εξ Αναβολής Γενική Συνέλευση της πρώτης ΓΣ που αναβλήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2017 λόγω μη απαρτίας. Επίσης, ισχυρίστηκε ότι από τον Απολογισμό, λείπει μια σημαντική σελίδα της έκθεσης των ορκωτών λογιστών περί των χρημάτων από την ασφάλεια για την Εκκλησία της Παναγίτσας.

Η Πρώτη Γενική Συνέλευση της 10ης Δεκεμβρίου 2017 στον χώρο του Κοινοτικού Κέντρου αναβλήθηκε λόγω μη απαρτίας αλλά διότι δεν προγραμματίστηκε εξ αναβολής Γενική Συνέλευση εντός δέκα ημερών όπως προβλέπουν οι εσωτερικοί κανονισμοί της κοινότητας, κλήθηκε δεύτερη ΓΣ στις 11 Φεβρουαρίου 2018 στην αίθουσα του Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Δείτε βίντεο εδώ:

Share this story

More news

greektimes.ca