Το Υπερορθόδοξο Εβραϊκό Συμβούλιο ισχυρίζεται ότι τα σχολεία του μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά στο Κεμπέκ

Hasidic school photo by Embassy licensed under CC BY-SA 2.0
Share this news article

Hasidic school photo by Embassy licensed under CC BY-SA 2.0

Το Συμβούλιο των Χασιδικών Εβραίων του Κεμπέκ λέει ότι τα υπερορθόδοξα εβραϊκά σχολεία δεν παραβιάζουν το διάταγμα της κυβέρνησης του Κεμπέκ παραμένοντας ανοιχτά κατά τη διάρκεια των διακοπών και το Συμβούλιο κατηγορεί τον υπουργό Παιδείας Jean-Francois Roberge ότι χρησιμοποίησε την Χασιδική κοινότητα ως αποδιοπομπαίο τράγο δηλητηριάζοντας άσκοπα τη δημόσια συζήτηση.

Νωρίτερα τον Δεκέμβριο, η κυβέρνηση αποφάσισε ότι τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Κεμπέκ θα παραμείνουν κλειστά τουλάχιστον μέχρι τις 11 Ιανουαρίου και ότι θα παρέχεται εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Το Συμβούλιο των Χασιδικών Εβραίων αναφέρει ότι το σχολικό ημερολόγιο των σχολείων του δεν επιτρέπει παύση από τα τέλη Δεκεμβρίου έως τις αρχές Ιανουαρίου.

Το Συμβούλιο προσθέτει ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν είναι εφικτή στα σχολεία του και ότι το κλείσιμό τους εμποδίζει την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών στην Κοινότητα.

Η οργάνωση προσθέτει ότι το διάταγμα προέβλεπε φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες ή που χρειάζονται προσαρμογές και ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες στην τάξη.

Κατά τη γνώμη του Συμβουλίου, οι μαθητές του Χασιδικού εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες.

Ο γενικός διευθυντής του κοινοτικού σχολείου Belz Hudy Herzog λέει ότι εάν αλλάξει ο νόμος, τα σχολεία θα κλείσουν και επί του παρόντος δεν απολαμβάνουν ειδική μεταχείριση.

Ο διευθυντής επικοινωνιών για το γραφείο του Υπουργού Roberge Claudia Landry δήλωσε ότι η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες εκθέτει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε πρόστιμα για παραβίαση των κανόνων. Πρόσθεσε ότι οι κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα σχολεία στο Κεμπέκ, χωρίς εξαίρεση.

Το Συμβούλιο, ωστόσο, ισχυρίζεται ότι τα Χασιδικά σχολεία μπορούν να διδάξουν τους μαθητές στην τάξη, ενώ σέβονται τους κανόνες, τη σωματική αποστασιοποίηση και τη χρήση μάσκας.

Share this story

More news

greektimes.ca