Στην Καναδική Απογραφή του 2021 δηλώστε ότι είστε ΕΛΛΗΝΑΣ

Share this news article
Πρόσφατα λάβατε ειδοποίηση για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην απογραφή που διενεργεί ο Καναδάς (CENSUS 2021).
Παρακαλούμε όταν συμπληρώνετε τα στοιχεία σας . να μη παραλείψετε στις ερωτήσεις 9Α, 9Β και 10 να μη ξεχάσετε να συμπεριλάβετε την 𝚬𝚲𝚲𝚮𝚴𝚰𝚱𝚮 𝚪𝚲𝛀𝚺𝚺𝚨.
Μ’ αυτό το τρόπο εξασφαλίζουμε την αριθμητική παρουσίας μας ως Καναδοί Ελληνικής καταγωγής στα πληθυσμιακά αρχεία του Καναδά.

Εάν λάβετε Long Form: Τότε στην ερώτηση 23 δηλώστε GREEK. Eάν μιλάτε Ελληνικά, τότε δηλώστε το στις ερωτήσεις 9, 10, 22.

Εάν λάβετε την Short Form, τότε μόνο στις ερωτήσεις 9 & 10 δηλώστε GREEK. ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΑΣΕΤΕ δηλώστε GREEK

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή της καναδικής Απογραφής 2021 είναι Τρίτη 11 Μαΐου 2021.
————————————————————————-
You have recently received a notification to fill in your details in Canada Cencus (CENSUS 2021).
Please fill in your details and do not omit in the questions 9A, 9B and 10 to include the 𝐆𝐑𝐄𝐄𝐊 language.
This is the way we, as Canadians of Hellenic descent to ensure our numerical presence in the population records of Canada.
The deadline to submit electronically the 2021 Canadian Census is Tuesday May 11 2021.
source: GCOT, CHC

Share this story

More news

greektimes.ca