Μεταρρύθμιση του Νόμου 101 για ισχυροποίηση της Γαλλικής Γλώσσας στο Κεμπέκ

Quebec border with Ontario on the 401 (Google maps)
Share this news article

Quebec border with Ontario on the 401 (Google maps)

Η κυβέρνηση Legault είναι τόσο παθιασμένη στην γαλλική ως επίσημη γλώσσα του Κεμπέκ που θέλει να την συμπεριλάβει στο Σύναγμα του 1867. Ο υπουργός Simon Jolin-Barrette παρουσίασε την εντυπωσιακή μεταρρύθμιση του νόμου 101, γύρω στις 10 σήμερα το πρωί.

Ο νόμος 96 προβλέπει διάφορα μέτρα για την ενίσχυση της Γαλλικής Γλώσσας στη Βόρεια Αμερική με το πάγωμα του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων για διδασκαλία στα αγγλικά στα Κολέγια στο 17,5%. Τα ιδρύματα αγγλικής γλώσσας θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στους αγγλόφωνους φοιτητές.

Οι μικρομεσαίες επιχρίσεις με 25 ή περισσότερους υπαλλήλους θα πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τον νόμο 101. Οι εταιρείες δεν μπορούν να απαιτούν γνώση μιας γλώσσας εκτός από τη γαλλική για να αποκτήσουν θέση ή προώθηση, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο.

Μέσω της μεταρρύθμισής του, το Κεμπέκ θέλει επίσης να δώσει προτεραιότητα στη χρήση των Γαλλικών στα καταστήματα και στις επιχειρήσεις.

“Τα γαλλικά θα είναι πάντα ευάλωτα λόγω της κατάστασης στο Κεμπέκ στη Βόρεια Αμερική και με αυτή την έννοια, κάθε γενιά που περνάει έχει την ευθύνη για την επιβίωση της γλώσσας μας.- Φρανσουά Λεγκό, Πρωθυπουργός του Κεμπέκ.

Ο νόμος για την επίσημη και κοινή γλώσσα του Κεμπέκ, Γαλλικά ενισχύει επίσης τη χρήση της γλώσσας του Molière στα δικαστήρια. Ολόκληρη η δημόσια συσκευή θα πρέπει να επιδείξει μια “υποδειγματική και αποκλειστική” χρήση των Γαλλικών εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις, δήλωσε ο Υπουργός Jolin-Barrette.

Ο νόμος 96 επιτρέπει επίσης στην κυβέρνηση Legault να συμπεριλάβει το “δικαίωμα ζωής στα γαλλικά” στο Σύνταγμα του 1867 και στον χάρτη δικαιωμάτων και ελευθεριών του Κεμπέκ.

Η μεταρρύθμιση προβλέπει επίσης, μεταξύ άλλων:

– Τη δημιουργία Υπουργείου γαλλικής γλώσσας

– Υπηρεσία μιας στάσης για τη γαλληκοποίηση των μεταναστών

– Η κατάργηση του Conseil supérieur de la langue française υπέρ ενός επιτρόπου αφιερωμένου στη γαλλική γλώσσα

Share this story

More news

greektimes.ca