Ἑλληνικὴ Τηλεόραση στὸν Καναδὰ: Τὸ Ellas-TV ἐρημοδικάστηκε νὰ πληρώσῃ τὸ Odyssey-TV 5 ἑκατομμύρια δολάρια

Share this news article

Τρεῖς μέρες πρὶν τὰ Χριστούγεννα τοῦ 2015, ὁ συνήγορος τοῦ Odyssey-TV κατέθεσε ἀγωγή στὸ Ὁμοσπονδιακὸ Δικαστήριο τοῦ Καναδᾶ ἔναντι τῆς ἀνταγωνιστικῆς ἑταιρείας παροχῆς Ἑλληνικῶν καναλιῶν ὥστε νὰ ἀποτρέψῃ τὸν ἐνάγοντα Ellas-TV νὰ ἀναμεταδίδῃ ὁρισμένα τηλεοπτικὰ κανάλια.

Στὴ μηνυτήρια ἀναφορά του, τὸ Odyssey-TV ἰσχυρίζεται ὅτι βάσει συμφωνιῶν, στὸν Καναδὰ εἶναι ὁ ἀποκλειστικὸς ἀντιπρόσωπος καὶ διανομέας τῶν τηλεοπτικῶν προγραμμάτων τοῦ ANTENNA, τοῦ MEGA καὶ τοῦ ALPHA, καὶ ὅτι ἡ ἑταιρεία Ellas-TV πουλάει συνδρομὲς καὶ μεταδίδει παρανόμως στὴν Καναδικὴ Ἐπικράτεια τὸ σῆμα τῶν τριῶν αὐτῶν καναλιῶν μέσῳ τῶν ἀποκωδικοποιητῶν τῆς πλατφόρμας «Ellas-TV».

Συμφωνα μὲ τὸ Odyssey-TV, ἡ Ellas-TV παραβιάζει τὶς ἀποκλειστικὲς συμφωνίες περὶ πνευματικῆς ἰδιοκτησίας καὶ κατ’ ἐπέκταση, ἐνεργεῖ «παράνομα» στὸν Καναδά.

  • Τὸ Odyssey-TV ζήτησε τὴν ἀποτροπὴ ἀναμετάδοσης τῶν τριῶν καναλιῶν ΑΝΤ1, MEGA καὶ ALPHA ἀπὸ τὸ Ellas-TV και ἀποζημίωση $5,000,000 Δολάρια Καναδά, σὺν $50,000 δικηγορικὰ ἔξοδα.
  • Τὸ Ellas-TV ἀδράνησε γιὰ 2 ὁλόκληρα χρόνια καὶ δὲν κατέθεσε ποτὲ Δικόγραφο Ἀντίκρουσης (Statement of Defence) ὥστε νὰ ἀμυνθῇ τὶς κατηγορίες.

Στὶς 26 Μαρτίου 2018, ἐφόσον ὁ ἐναγόμενος Ellas-TV δὲν ἔκθεσε τὶς ἀπόψεις του γιὰ τὴν ἐπίδικη ὑπόθεση, τὸ δικαστήριο ἐξέδωσε ἀπόφαση ἐρήμην (Judgment by Default) καὶ χορήγησε ὅλα ὅσα ζήτησε ὁ ἐνάγοντας Odyssey-TV· δικάζοντας αὐτόματα τὸ Ellas-TV νὰ ἀποζημιώσῃ τὸ Odyssey-TV $5,000,000, σὺν $50,000 χύμα γιὰ δικηγορικὰ ἔξοδα.

Μιὰ τελικὴ ἀπόφαση θὰ ἐκδοθῇ μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν ὑποβολῶν σχετικὰ μὲ τὸ αἴτημα τοῦ Odyssey-TV πρὸς ἀποτροπή περαιτέρῳ δραστηριοτήτων τοῦ Ellas-TV στὸν Καναδά.

Ἡ ἐρημοδικία βρίσκεται ἐξ ὁλοκλήρου στὸν ἀκόλουθο σύνδεσμο:

Odyssey Television Network Inc. v. Ellas TV Broadcasting Inc.

 

Odyssey Television Network Inc. v. Ellas TV Broadcasting Inc.

Share this story

More news

greektimes.ca