Ἑλληνικὴ Τηλεόραση στὸν Καναδὰ: Τὸ Ellas-TV ἐρημοδικάστηκε νὰ πληρώσῃ τὸ Odyssey-TV 5 ἑκατομμύρια δολάρια

Τρεῖς μέρες πρὶν τὰ Χριστούγεννα τοῦ 2015, ὁ συνήγορος τοῦ Odyssey-TV κατέθεσε ἀγωγή στὸ Ὁμοσπονδιακὸ Δικαστήριο τοῦ Καναδᾶ ἔναντι τῆς ἀνταγωνιστικῆς ἑταιρείας παροχῆς Ἑλληνικῶν καναλιῶν ὥστε νὰ ἀποτρέψῃ τὸν ἐνάγοντα Ellas-TV νὰ ἀναμεταδίδῃ ὁρισμένα τηλεοπτικὰ κανάλια.

Στὴ μηνυτήρια ἀναφορά του, τὸ Odyssey-TV ἰσχυρίζεται ὅτι βάσει συμφωνιῶν, στὸν Καναδὰ εἶναι ὁ ἀποκλειστικὸς ἀντιπρόσωπος καὶ διανομέας τῶν τηλεοπτικῶν προγραμμάτων τοῦ ANTENNA, τοῦ MEGA καὶ τοῦ ALPHA, καὶ ὅτι ἡ ἑταιρεία Ellas-TV πουλάει συνδρομὲς καὶ μεταδίδει παρανόμως στὴν Καναδικὴ Ἐπικράτεια τὸ σῆμα τῶν τριῶν αὐτῶν καναλιῶν μέσῳ τῶν ἀποκωδικοποιητῶν τῆς πλατφόρμας «Ellas-TV».

Συμφωνα μὲ τὸ Odyssey-TV, ἡ Ellas-TV παραβιάζει τὶς ἀποκλειστικὲς συμφωνίες περὶ πνευματικῆς ἰδιοκτησίας καὶ κατ’ ἐπέκταση, ἐνεργεῖ «παράνομα» στὸν Καναδά.

  • Τὸ Odyssey-TV ζήτησε τὴν ἀποτροπὴ ἀναμετάδοσης τῶν τριῶν καναλιῶν ΑΝΤ1, MEGA καὶ ALPHA ἀπὸ τὸ Ellas-TV και ἀποζημίωση $5,000,000 Δολάρια Καναδά, σὺν $50,000 δικηγορικὰ ἔξοδα.
  • Τὸ Ellas-TV ἀδράνησε γιὰ 2 ὁλόκληρα χρόνια καὶ δὲν κατέθεσε ποτὲ Δικόγραφο Ἀντίκρουσης (Statement of Defence) ὥστε νὰ ἀμυνθῇ τὶς κατηγορίες.

Στὶς 26 Μαρτίου 2018, ἐφόσον ὁ ἐναγόμενος Ellas-TV δὲν ἔκθεσε τὶς ἀπόψεις του γιὰ τὴν ἐπίδικη ὑπόθεση, τὸ δικαστήριο ἐξέδωσε ἀπόφαση ἐρήμην (Judgment by Default) καὶ χορήγησε ὅλα ὅσα ζήτησε ὁ ἐνάγοντας Odyssey-TV· δικάζοντας αὐτόματα τὸ Ellas-TV νὰ ἀποζημιώσῃ τὸ Odyssey-TV $5,000,000, σὺν $50,000 χύμα γιὰ δικηγορικὰ ἔξοδα.

Μιὰ τελικὴ ἀπόφαση θὰ ἐκδοθῇ μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν ὑποβολῶν σχετικὰ μὲ τὸ αἴτημα τοῦ Odyssey-TV πρὸς ἀποτροπή περαιτέρῳ δραστηριοτήτων τοῦ Ellas-TV στὸν Καναδά.

Ἡ ἐρημοδικία βρίσκεται ἐξ ὁλοκλήρου στὸν ἀκόλουθο σύνδεσμο:

Odyssey Television Network Inc. v. Ellas TV Broadcasting Inc.

 

Odyssey Television Network Inc. v. Ellas TV Broadcasting Inc.

Share this story

Be the first to comment on "Ἑλληνικὴ Τηλεόραση στὸν Καναδὰ: Τὸ Ellas-TV ἐρημοδικάστηκε νὰ πληρώσῃ τὸ Odyssey-TV 5 ἑκατομμύρια δολάρια"

Leave a comment

Your email address will not be published.