Οι εργαζόμενοι που απολύονται επειδή αρνήθηκαν τον εμβολιασμό COVID-19 δεν είναι επιλέξιμοι για το ταμείο ανεργίας

Employee (Photo by mmiksturaproduction)

Employee (Photo by mmiksturaproduction)

 

Η κυβέρνηση του Καναδά λέει ότι οι άνθρωποι που απολύονται από τη δουλειά τους επειδή δεν θέλουν να εμβολιαστούν κατά του COVID-19 δεν πρέπει να περιμένουν να εισπράξουν επιδόματα ανεργίας.

Η Υπηρεσία Απασχόλησης και Κοινωνικής Ανάπτυξης του Καναδά δήλωσε ότι η άρνηση εμβολιασμού είναι επιλογή και γενικά δεν πληροί την προϋπόθεση της απώλειας εργασίας χωρίς υπαιτιότητα του εργαζομένου.

“Ενώ κάθε αίτηση του Ταμείου Ανεργίας αξιολογείται κατά περίπτωση, οι εργαζόμενοι που δεν συμμορφώνονται με την πολιτική υποχρεωτικού εμβολιασμού του εργοδότη τους συνήθως δεν θα είναι επιλέξιμοι για να λάβουν τακτικές παροχές ανεργίας, εκτός εάν υπάρχουν ελαφρυντικές περιστάσεις (π.χ. έγκυρη ιατρική εξαίρεση)”, δήλωσε εκπρόσωπος του γραφείου.

Οι εργαζόμενοι που απολύονται λόγω δικού τους παραπτώματος ή που εγκαταλείπουν την εργασία τους χωρίς εύλογη αιτία δεν δικαιούνται τακτικές παροχές ανεργίας.

Επιπλέον, το γραφείο δήλωσε ότι τα άτομα που λένε ψέματα για την κατάστασή τους μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόσθετες συνέπειες.

Πολλοί χώροι εργασίας σε ολόκληρο τον Καναδά έχουν επιβάλει στο προσωπικό να εμβολιάζεται κατά του COVID-19, ιδίως στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Αυτή την εβδομάδα, το νοσοκομείο Sick Kids στο Τορόντο έθεσε σε άδεια άνευ αποδοχών σχεδόν 150 άτομα του προσωπικού επειδή δεν προσκόμισαν αποδείξεις για τον πλήρη εμβολιασμό τους. Τον περασμένο μήνα, ένα νοσοκομείο στο Windsor έθεσε 140 εργαζόμενους σε άδεια άνευ αποδοχών για τον ίδιο λόγο.

More news

greektimes.ca