Μάθετε τι μπορείτε να λάβετε σε Καναδικά επιδόματα και φορολογικές πιστώσεις φέτος και πότε

Happy couple after tax refund. (Photo by Drazen Zigic)

Happy couple after tax refund. (Photo by Drazen Zigic)


Η καναδική κυβέρνηση, τόσο η ομοσπονδιακή όσο και η επαρχιακή, προσφέρει μια ποικιλία φορολογικών πιστώσεων και επιδομάτων για τη στήριξη των πολιτών. Αυτή η οικονομική βοήθεια μπορεί να είναι διαθέσιμη ανάλογα με την οικογενειακή σας κατάσταση, το εισόδημα, την ηλικία και άλλα συγκεκριμένα κριτήρια. Σε αυτό το άρθρο, θα περιγράψουμε λεπτομερώς τα διάφορα επιδόματα και τις φορολογικές πιστώσεις που είναι διαθέσιμα το 2023, εξηγώντας τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα πιθανά ποσά και τις ημερομηνίες πληρωμής.

Μέρος Ι: Ομοσπονδιακό

Κεφάλαιο 1: Έκπτωση GST/HST

1.1 Ποιοι είναι επιλέξιμοι;

Για να είστε επιλέξιμοι για την εκχώρηση φόρου GST/HST, πρέπει να είστε κάτοικος του Καναδά και να έχετε δηλώσει το εισόδημά σας. Ωστόσο, το εισόδημά σας δεν πρέπει να υπερβαίνει ορισμένα όρια. Για παράδειγμα, ένας άγαμος που αμείβεται με λιγότερα από 52.255 δολάρια ετησίως είναι επιλέξιμος. Για ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά, το οικογενειακό εισόδημα πρέπει να είναι μικρότερο από 55.335 δολάρια και για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά, το οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 62.175 δολάρια.

1.2. Πόσα μπορείτε να λάβετε;

Τα ποσά ποικίλλουν ανάλογα με την κατάστασή σας. Οι άγαμοι μπορούν να λάβουν έως και 496 δολάρια, ενώ τα ζευγάρια (έγγαμοι ή de facto σύντροφοι) μπορούν να λάβουν έως και 650 δολάρια. Για κάθε παιδί κάτω των 19 ετών προστίθεται ένα συμπλήρωμα ύψους 171 δολαρίων.

1.3. Πότε θα γίνει η επόμενη πληρωμή;

Η επόμενη πληρωμή πρέπει να καταβληθεί στις 5 Οκτωβρίου 2023.

Κεφάλαιο 2: Επίδομα παιδιού Καναδά

2.1 Ποιοι είναι επιλέξιμοι;

Για να δικαιούστε το Canada Child Tax Benefit, πρέπει να συγκατοικείτε με ένα παιδί κάτω των 18 ετών και να είστε κατά κύριο λόγο υπεύθυνοι για τη φροντίδα και την ανατροφή του παιδιού. Πρέπει επίσης να είστε κάτοικος του Καναδά.

2.2 Πόσα μπορείτε να λάβετε;

Το ποσό του επιδόματος ποικίλλει ανάλογα με ορισμένα κριτήρια, όπως ο αριθμός των εξαρτώμενων παιδιών, η ηλικία τους, η οικογενειακή κατάσταση και το προσαρμοσμένο καθαρό οικογενειακό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τη φορολογική δήλωση του προηγούμενου έτους. Ένα νοικοκυριό μπορεί να λάβει μέγιστο ποσό παροχών 7437 δολάρια ετησίως (ή 619,75 δολάρια μηνιαίως) για ένα παιδί κάτω των 6 ετών και 6275 δολάρια ετησίως (ή 522,91 δολάρια μηνιαίως) για ένα παιδί ηλικίας 6 έως 17 ετών, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα είναι μικρότερο από 34.863 δολάρια.

2.3. Πότε θα πραγματοποιηθούν οι επόμενες πληρωμές;

Οι επόμενες ημερομηνίες πληρωμής έχουν προγραμματιστεί για τις 20 Σεπτεμβρίου, 20 Οκτωβρίου, 20 Νοεμβρίου και 13 Δεκεμβρίου 2023.

Κεφάλαιο 3: Επίδομα εργαζομένων στον Καναδά

3.1 Ποιοι είναι επιλέξιμοι;

Το επίδομα εργαζομένων στον Καναδά προορίζεται για άτομα και νοικοκυριά που κερδίζουν ένα μέτριο εισόδημα. Για να δικαιούστε, πρέπει να έχετε δηλώσει εισόδημα, να είστε κάτοικος Καναδά για ολόκληρο το έτος και να είστε ηλικίας 19 ετών και άνω. Σημειώστε ότι οι φοιτητές πλήρους φοίτησης δεν είναι επιλέξιμοι.

3.2. Πόσο μπορείτε να λάβετε;

Το μέγιστο ποσό για ένα άτομο είναι 1428 δολάρια και για μια οικογένεια είναι 2461 δολάρια. Το ποσό του επιδόματος μπορεί να μειώνεται προοδευτικά ανάλογα με το εισόδημα του ατόμου ή του νοικοκυριού.

3.3 Πότε θα γίνουν οι επόμενες πληρωμές;

Οι επόμενες ημερομηνίες πληρωμών έχουν προγραμματιστεί για τις 12 Οκτωβρίου 2023 και τις 12 Ιανουαρίου 2024.

Μέρος ΙΙ: Επαρχία του Κεμπέκ

Κεφάλαιο 4: Φορολογική πίστωση αλληλεγγύης

4.1 Ποιος είναι επιλέξιμος;

Η πίστωση φόρου αλληλεγγύης προορίζεται για νοικοκυριά με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα. Πρέπει να είστε κάτοικος του Κεμπέκ και να έχετε ενηλικιωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου φορολογικού έτους.

4.2 Πόσο μπορείτε να λάβετε;

Ένας άγαμος μπορεί να λάβει κατ’ ανώτατο όριο 1123 δολάρια, ενώ ένα ζευγάρι με δύο παιδιά μπορεί να λάβει έως και 1767 δολάρια.

4.3 Πότε θα γίνουν οι επόμενες πληρωμές;

Οι επόμενες ημερομηνίες πληρωμών έχουν προγραμματιστεί για τις 5 Οκτωβρίου, 3 Νοεμβρίου και 5 Δεκεμβρίου 2023.

Κεφάλαιο 5: Οικογενειακό επίδομα

5.1 Ποιοι είναι επιλέξιμοι;

Όλες οι οικογένειες, ανεξαρτήτως εισοδήματος, δικαιούνται αυτό το επίδομα. Πρέπει να έχετε τουλάχιστον ένα παιδί κάτω των 18 ετών.

5.2 Πόσο μπορείτε να λάβετε;

Το ποσό του επιδόματος εξαρτάται από το καθαρό εισόδημα της οικογένειας. Για κάθε παιδί, το μέγιστο ποσό ανέρχεται σε 2.782 δολάρια και το ελάχιστο σε 1.107 δολάρια, καταβαλλόμενο ανά τρίμηνο.

5.3 Πότε πρέπει να καταβληθεί η επόμενη πληρωμή;

Η επόμενη πληρωμή πρέπει να καταβληθεί στις 2 Οκτωβρίου 2023.

Κεφάλαιο 6: Επιστρεπτέα φορολογική πίστωση που χορηγεί επίδομα εργασίας

6.1 Ποιοι είναι επιλέξιμοι;

Αυτή η φορολογική πίστωση έχει σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει τα άτομα να εγκαταλείψουν την οικονομική βοήθεια έσχατης ανάγκης και να εισέλθουν στην αγορά εργασίας.

6.2 Πόσο μπορείτε να λάβετε;

Το επίδομα εργασίας αυξάνεται όταν οι παροχές κοινωνικής βοήθειας μειώνονται. Όταν δεν καταβάλλεται κοινωνική βοήθεια, το πριμ εργασίας βρίσκεται στο μέγιστο και στη συνέχεια μειώνεται σταδιακά καθώς αυξάνεται το εισόδημα από εργασία.

6.3 Πότε θα γίνουν οι επόμενες πληρωμές;

Οι πληρωμές μπορούν να γίνονται εκ των προτέρων κάθε μήνα. Οι επόμενες ημερομηνίες είναι η 15η Σεπτεμβρίου, η 13η Οκτωβρίου, η 15η Νοεμβρίου και η 15η Δεκεμβρίου 2023.

 

Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις διάφορες διαθέσιμες φορολογικές πιστώσεις και επιδόματα για να μεγιστοποιήσετε το εισόδημά σας και να στηρίξετε την οικογένειά σας. Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε τακτικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις ημερομηνίες πληρωμής, ώστε να μη χάσετε καμία ευκαιρία.

More news

greektimes.ca