Ενημέρωση για την ανεπάρκεια στέγασης στον Καναδά

Dreaming for affordable housing. (Photo by freepik)

Dreaming for affordable housing. (Photo by freepik)

Ο Καναδάς αντιμετωπίζει μια έντονη έλλειψη κατοικιών, που έχει ένα αρνητικό αντίκτυπο στην προσβασιμότητα και την οικονομική βιωσιμότητα της κατοικίας για πολλούς Καναδούς. Καναδική Εταιρεία Υποθηκών και Στέγασης (CMHC) έχει δημοσιεύσει μια ενημέρωση σχετικά με την εκτίμηση του ελλείμματος της προσφοράς κατοικιών στη χώρα, καθώς και την πρόβλεψη της ανάγκης για επιπλέον κατοικίες έως το 2030. Αυτή η εκτίμηση δείχνει ότι υπάρχει ένα γενικό έλλειμμα περίπου 3,5 εκατομμυρίων κατοικιών που απαιτούνται έως το 2030, πέρα ​​από αυτές που ήδη έχουν προγραμματιστεί για κατασκευή.

Εκτίμηση του ελλείμματος της προσφοράς κατοικιών

Σύμφωνα με την ενημέρωση της CMHC, το εκτιμώμενο έλλειμμα της προσφοράς κατοικιών παρουσιάζει διαφορές σε επίπεδο επαρχιών. Συγκεκριμένα, το εκτιμώμενο έλλειμμα της προσφοράς κατοικιών είναι χαμηλότερο στην Οντάριο, αλλά υψηλότερο σε επαρχίες όπως η Αλμπέρτα, το Κεμπέκ και η Βρετανική Κολομβία. Οι εκτιμήσεις για το 2030 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Επαρχία Εκτίμηση Ελλείμματος 2022 (εκατομμύρια) Εκτίμηση Ελλείμματος 2023 (εκατομμύρια)
Οντάριο 1,85 1,48
Κεμπέκ 0,62 0,86
Βρετανική Κολομβία 0,56 0,61
Μανιτόμπα 0,26 0,17
Αλμπέρτα 0,02 0,13
Νέα Σκωτία 0,05 0,07
Σασκάτσουαν 0,10 0,06
Νέα Γη και Λαμπραντόρ 0,06 0,06
Νιου Μπράνσγουικ
Νησί του Πρίγκιπα Έντουαρντ
Καναδάς 3,52 3,45

Σημείωση: Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, δεν υπάρχει έλλειμμα στο Νιου Μπράνσγουικ και το Νησί του Πρίγκιπα Έντουαρντ. Οι αριθμοί μπορεί να μην αντιστοιχούν ακριβώς λόγω της αποκρύψεως των δεκαδικών ψηφίων.

Ανάγκη για άμεσα μέτρα

Η CMHC επισημαίνει την ανάγκη για άμεσα μέτρα για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, προκειμένου να γίνει η κατοικία προσιτή για όλους στον Καναδά. Αυτή η ενημέρωση αποτελεί το αποτέλεσμα των συνεχών προσπαθειών της CMHC να κατανοήσει καλύτερα τι επηρεάζει την προσφορά και τη ζήτηση κατοικιών.

Στα μελλοντικά της έργα και ενημερώσεις, η CMHC θα επιδιώξει να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επίδραση της μετακινήσης του πληθυσμού μεταξύ περιφερειών και επαρχιών, τον αριθμό των ενοικιαζόμενων κατοικιών που απαιτούνται για την επίτευξη προσιτότητας και τις επιπτώσεις της έλλειψης κατοικιών στις διάφορες κατηγορίες εισοδήματος. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας αναμένεται να είναι διαθέσιμα στις αρχές του επόμενου έτους.

More news

greektimes.ca